Obecní kronika 1989

Obecní kronika 1989

Zajímá Vás, co píše o „revolučním“ roce naše kronika? Jak si jistě mnozí pamatujete ještě velmi živě, rok 1989 byl plná zvratů a změn … změna byla i v osobě kronikáře, neboť zemřel dosavadní kronikář p. František Pavlica a nahradil jej p. Zdeněk poruba. A i díky této změně se můžeme o revolučních časech dočíst i v naší kronice …  A ještě jedna zajímavost – v roce 1989 bylo v Zašové aktivních 6 hudebních těles! Mimo DH Zašovjanka to byly taneční kapely Spektrum, Akord, Horňanka, Pohoda a CM Zašovjan – viz str.114
1989_KRONIKA-ZAOV-compressed


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace