Zdravotnictví v Zašové

Zdravotnictví v Zašové

Štítky :

Rubriky : Osobnosti , Zašová

Stručné dějiny lékařské péče v Zašové z pera Z. Veličky …

V období 1. republiky a za 2. světové války nebyl v Zašové žádný stálý lékař. Až v r. 1950 nastoupil na post obvodního lékaře MUDr. Stanislav Trenz, který bydlel i ordinoval v Dosoudilově vile1 v Zašové do r. 1962, kdy jej vystřídal MUDr. Stanislav Stránský2, působící v Z. do konce roku 1986. Od ledna 1987 začal ordinovat MUDr. Zdeněk Velička jako obvodní lékař, po revoluci pak od r. 1993 jako soukromý praktický lékař pro dospělé do 31.5. 2015. 1, června 2015 jeho ordinaci převzala MUDr. Alena Levová.
Péče o děti a dorost byla po válce zajišťována ve Valašském Meziříčí, až v r. 1963 byla zřízena dětská ambulance, ve které až do r. 1994 pracoval oblíbený pediatr MUDr. Jiří Moliš3. V r. 1994 jej vystřídala MUDr. Marie Grégrová, která zároveň ordinovala i ve Valašském Meziříčí. Od r. 2018 zde pracuje MUDr. Barbora Plandorová.
Od začátku 70. let zajíždějí do Zašové i gynekologové – MUDr. Blažena Ševčíková, MUDr. Aleš Kotas a od r. 1985 dosud MUDr. Jaroslav Měřínský.
Dlouholetá je i stomatologická péče, kterou dlouhou dobu po válce prováděl dentista Karel Málek ze Stříteže n. B. Ten jediný byl již dříve v Kerlově vile. Pak se zde postupně vystřídali MUDr. Jarmila Fišnarová, MUDr. Ludmila Kubínová, MUDr. Jarmila Pelcová, MUDr. Robert Takácz a od r. 2003 dosud pracuje na zubním oddělení MUDr. Petra Kreuzová.
Všichni lékaři i sestřičky poskytovali léčebně preventivní péči v obecní budově po panu Kerlem, která byla opravena a dána do provozu v r. 1985 – (v kronice je 1983) za předsedy MNV pana Josefa Kočíba a v r. 2012 provedena za provozu generální oprava za pomoci dotací z EU za starostky ing. Anny Mikoškové.
Od r. 2001 je v této budově i lékárna –výdejna léků, kterou provozují manželé /PhMr.D Karel a Lenka Husákovi.
Obvodní lékaři i stomatologové měli v péči řadu let klienty Domova důchodců a od r. 1986 chovance Ústavu pro mentálně postižené, pediatři se starali o děti z Dětského domova.
Domnívám se, že v málokteré obci je mnohaletá kontinuální zdravotní služba zajištěna tak, jako v Zašové a zdravotníci si zaslouží alespoň zmínku o jejich činnosti a práci.

Dr. Zdeněk Velička, bývalý praktický lékař   22. 11.2020

1 Dosoudilova vila je naproti Zuzaňákům pod Obecním úřadem, dnešní č. p. 393 (Cabákovi). Postavil ji za 1. republiky Dosoudil – bankéř, jeho manželka později pronajala byt v přízemí OÚNZ Vsetín.

2 I pan Stránský chvíli bydlel v Dosoudilově vile.

3 Do r. 1985 ordinoval v různých budovách, např. budova Svazarmu ve Skále. Sestru mu dělala Marie Štajnerová z Veselé.

Velička Zdeněk
Velmi známý a oblíbený praktický lékař pro dospělé, toho času již emeritní,nicméně stále se občas svému řemeslu věnující. Byl prvním starostou vzešlým z prvních porevolučních voleb v roce 1990. Rozhodl se však pokračovat ve svém poslání lékaře a po roce z role starosty odstoupil a zůstal tak čestným starostou. Nicméně v zastupitelstvu pracoval i další roky, dnes je členem komise pro sociální záležitosti. Zpívá ve sboru a je dál aktivní v kultuře .


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace