Obecní kronika – 1952

Obecní kronika – 1952

Zápis z roku 1952 obsahuje mimo jiné zprávu o počasí a situaci ve vznikajícím JZD …

„Číst více“


Obecní kronika – 1951

Zápis z roku 1951 je opravdu dlouhý a nabitý informaceni …

„Číst více“


Zašovjan 2020 = 70 let

Výroční rok 2020, kdy jsme si připomínali mnohá výročí ukončíme vzpomínkou na soubor Zašovjan , který by oslavil 70 let…

„Číst více“


Obecní kronika – 1948

Historická kronika obce není úplným a vypovídajícím zdrojem informaci – dokládá to i tento zápis.

„Číst více“


Obecní kronika – zápis po roce 1945

Sociální postavení zašovských občanů a vývoj dělnického hnutí od I. do II. světové války – pokračování na str. 187-195.

„Číst více“


Obecní kronika – zápis po roce 1945

Pokračujeme v obecní kronice, kde se na str. 179-185 píše toto : Sociální postavení zašovských občanů a vývoj dělnického hnutí od I. do II. světové války.

„Číst více“


Obecní kronika – 1945

Rok 1945 byl nejen v dějinách naší obce významný – o konci války se dočtete v tomto díle obecní kroniky …

„Číst více“


Obecní kronika – 1944

Válečným rokem 1944 pokračujeme v obecní kronice …

„Číst více“


Obecní kronika – 1943

Rok 1943 připadl na červen … pěkné počtení.

„Číst více“


Obecní kronika – 1942

Pokračujeme válečným rokem 1942 …

„Číst více“


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalbMiniatury
Prezentace