Kronika Veselé – rok 1990

Kronika Veselé – rok 1990

Rok 1990 pohledem Veselské kroniky …

„Číst více“


Obecní kronika 2010

Kroniku roku 2010 sepsala Anna Mikošková …

„Číst více“


Obecní kronika 2009

Kroniku 2009 dopisovala Jindřiška Daňková …

„Číst více“


Kronika Veselé – rok 1989

Revoluční rok 1989 v zápisech Veselské kroniky …

„Číst více“


Obecní kronika 2008

Kronika obce Zašová rok 2008 byla psána v průběhu roku 2011. V měsíci dubnu (27. 4. 2011) zasáhla mnohé zpráva o úmrtí kronikářky, paní Anny Porubové….

„Číst více“


Kronika Veselé – rok 1988

Po čase se vracíme ke kronice obce Veselá – tentokrát k roku 1988.

„Číst více“


Obecní kronika 2007

Předkládáme kroniku obce z roku 2007 psanou p.Annou Porubovou.

„Číst více“


Obecní kronika 2006

Pokračujeme rokem 2006 …

„Číst více“


Obecní kronika 2005

Po mnoha letech došlo ke změně a kronika roku 2005 není psaná panem Porubou, ale jeho ženou Annou Porubovou …

„Číst více“


Kronika Veselé – rok 1987

Ručně psaná kronika Veselé – pokračujeme rokem 1987.

„Číst více“


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy