Zašovská strouha

Zašovská strouha

Zašovský jez s jádrem betonovým a obkladem dřevěným byl na řece Rožnovské Bečvě postaven v roce 1926 majiteli vodních práv za příspěvku regulačního fondu obnosem 32 090.0 Kč. Majitelem jezu jsou majitelé vodního práva p. Artur Bažant a Richard Hříva ze Zašové. Tito se zavázali k udržování jezu a lícních zdí.
Zašovjané tomuto vodnímu náhonu vždy říkali struha. Struha má svůj počátek na pravém břehu Rožnovské Bečvy, asi 200 m nížeji od Střítežského mostu, kudy do obce Stříteže nad Bečvou odbočuje cesta z hlavní silnice mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm.
Tzv. Střítežský splav (jez Zašovský) je mohutný, masivní, má vysoký přepad a široký je asi 30 m.
Nad přepadem je na pravém břehu výpusť – zde začíná zašovská strouha. Ta protéká přilehlými polnostmi. Přibližně po 2 km pod obcí Zašová, v místní části Luhy, se jako levobřežní přítok vlévá do Zašovského potoka; ten o několik kilometrů dál tvoří pravobřežní přítok řeky Bečvy.
Strouha byla využívána k navýšení vody v Zašovském potoce při nízké hladině a k pohánění Hřívova mlýna.
Zašovská strouha je podnes v provozu. V závěrečném úseku, než se spojí se Zašovským potokem, vytváří mezi zástavbou rodinných domků příjemné a malebné prostředí.

sb

 

Jez Zašovský

Jez Zašovský

 

Strouha Zašová_013

Strouha napojená nad jezem

 

Strouha Zašová_044

Strouha v místní části Luhy

 

Strouha Zašová_053

Voda strouhy se vlévá do Zašovského potoka před Hřívovou pilou


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy