Heraldika Zašové a Veselé

Heraldika Zašové a Veselé

Heraldika se v posledních desetiletích dostala do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Každé město, každá obec má svůj znak, svůj prapor. Jak vznikaly a jak vypadají?

Heraldika Zašové

Dne 18. prosince rokuHeraldika Zašová 2000 předal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus při slavnostním aktu v budově sněmovny zástupcům obce Zašová starostovi ing. Václavu Zvoníčkovi a místostarostovi Ladislavu Krumpolcovi dekret o udělení znaku a praporu obci Zašová. U znaku v modro-červeně půleném štítě vyrůstá ze stříbrného trojvrší černý korunovaný lev se zlatou korunou a černou zbrojí, držící v pravé přední tlapě zlatou osmicípou hvězdu. V trojvrší je umístěn modro-červený kříž, znamení řádu trinitářů, který v obci působil v klášteře, vystavěném spolu s novým poutním kostelem v 18. století. List praporu tvoří dva svislé pruhy – modrý a červený, překryté bílým vodorovným pruhem. Z bílého pruhu vyrůstá černý dvouocasý lev se zlatou korunou, červenou zbrojí a zlatou osmicípou hvězdou v pravé tlapě. Pro obecní znak bylo využito motivů z historické obecní pečeti, kdy trojvrší, kříž a hvězda připomínají staletou tradici obce jako mariánského poutního místa Valašska. Černý dvouocasý lev je převzatý z erbu rodu Žerotínů, jemuž Zašová po několik století patřila a jehož členové v počátku 18. století vybudovali nový poutní kostel a klášter pro řeholníky řádu trinitářů.

Foto archiv: Znak obce Zašová.

Heraldika –Veselá

Veselá

Nejstarší zprávy o Veselé pocházejí z roku 1376. K 1. 1. 1985 byla obec připojená k Zašové. Na vzájemnou pospolitost nerezignovali a roku 2007 založili Občanské sdružení Ráj, pojmenované podle místa, kterému se říká V Ráji. Svůj prapor má Veselá od června 2012, kdy se při příležitosti 5. výročí založení Občanského sdružení konal sraz veselských rodáků.

Autorem praporu je místní rodák, malíř ing. Zdeněk Palát. „Při návrhu praporu vycházela realizační komise z tradice Občanského sdružení Ráj: Kopce, vrchy k nebi blíž, bystrý potok zurčí níž. Staletí tu krásu známe – místo Rájem nazýváme,“ uvedl. „Na praporu je vyobrazen Veselský potok, po jedné straně kopec Hájek, na protější kopec Rovénky, na pozadí svah Pod Nivou. Uprostřed praporu se v tmavé kotlině nachází Veselský les o kterém se zmiňuje lidový popěvek: Ten Veselský kostelíček, kolem něho černý les. Symbolu dominuje Lípa svobody, vysazená po první světové válce. Přáním tvůrců praporu je, aby veselští občané nezapomínali na tradice obce, vážili si všeho, co naši předkové vytvořili, svou přičinlivostí pomáhali obec zvelebovat a utužovali občanskou pospolitost.“ Prapor symbolicky dotváří národní barvy.

Foto archiv ing. Zdeněk Palát: Veselský prapor.

sb

PS: o znaku a praporu obce Zašová se dočtete i na stránkách zde.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy