Zašová a Veselá je Vesnicí roku 2022!

Zašová a Veselá je Vesnicí roku 2022!

Vesnicí roku 2022 Zlínského kraje a držitelem zlaté stuhy se letos stala Zašová na Vsetínsku.

Hodnotící komise jí ocenění udělila za dlouhodobý komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, podporu a vzájemnou spolupráci občanů napříč generacemi, příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství včetně respektování architektonických hodnot a souvislostí a také harmonické propojení místních částí. Výsledky soutěže byly ve středu vyhlášeny ve Zlíně.
Letos se ve Zlínském kraji do soutěže, která se uskutečnila po dvou vynechaných ročnících, přihlásilo deset samospráv. V celé zemi to bylo 175 obcí. V roce 2019 získala ve Zlínském kraji titul Vesnice roku Ratiboř na Vsetínsku. Do soutěže se tehdy v regionu přihlásilo osm samospráv. Starosta Zašové Jiljí Kubrický vnímá ocenění jako zadostiučinění za práci, která se v obci asi s 3000 obyvateli podařila v posledních letech. „Především je to odměna pro naše aktivní občany, kteří se podílí na společenském životě i na tom, že je to v naší obci takové hezké a milé. Určitě mě těší, že jsme vybudovali komunitní dům seniorů z bývalé staré školy, za který jsme taky získali ocenění,“ řekl novinářům po vyhlášení soutěže starosta.

V příštích letech podle něj chce Zašová pokračovat v rekonstrukci areálu bývalého kláštera, kde plánuje vznik muzea a ubytovacích kapacit pro turisty. Z menších investic připravuje například dobudování bezbariérového přístupu na obecní úřad. Zašová postupuje do celostátního kola soutěže, vítěz republikového kola bude vyhlášen vyhlášen 17. září v Luhačovicích na Zlínsku. Držitelem zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí se ve Zlínském kraji staly Nedachlebice na Uherskohradišťsku. Bílou stuhu za činnost mládeže získala Veselá na Zlínsku. Modrou stuhu za společenský život a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu letos komise neudělila. Podle předsedy hodnotící komise Františka Hajdůcha, starosty Dolního Němčí na Uherskohradišťsku, které se stalo celostátním vítězem Vesnice roku před čtyřmi lety, je škoda, že se do soutěže v kraji nepřihlásilo více obcí. „Bylo nám všude hezky, všude se nám líbilo,“ uvedl Hajdůch. V minulosti obce ze Zlínského kraje v celostátním klání šestkrát zvítězily.
Slavnostní předávání proběhlo v pátek 29.7.2022 a záznam z celého ceremoniálu najdete zde…


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace