Z kroniky obce Veselá – díl I

Z kroniky obce Veselá – díl I

Jsem moc rád, že jsme se dohodli s kronikářkou obce Veselá paní Jarmilou Kubrickou na spolupráci a dala souhlas s otištěním jejího soupisu historie obce Veselá, kterou zpracovala do kroniky. Jejích příspěvků bude více a proto se zde díky ní čas od času objeví i zprávy z Veselé, za což jsem velmi rád a tímto děkuji paní Kubrické a těším se na její příspěvky …

Nejstarší písemná zpráva o Veselé pochází z roku 1376, kdy obec byla součástí biskupského léna Arnoltovice (dnes obec Poličná u Valašského Meziříčí). Od 15. století pak náležela trvale k panství Rožnovskému. Původ názvu obce je podle pověsti , která uvádí, že na kopci pod vsí stával ochranný hrádek (hradiště), a tam v místě ještě i nyní zvaném „Na hradišti“ (dnes na místě stojí domek manželů Mileny a Kamila Pavlátových č.p. 53) mívali kdysi hodně dávno zbojníci své sídlo, kde vždy bývalo hodně „veselo“, když se vraceli ze svých loupežných výprav a oslavovali svůj lup. Po zboření hradu pak malá osada převzala název Veselá.
V roce 1676 bylo ve Veselé fojství, 7 gruntů, 12 chalup a mlýn. Ještě v 17. století byla ve Veselé sklářská huť, v druhé polovině 19. století se rozšířila domácká výroba dýmek.
První zmínka o veselské škole je z roku 1657, kdy v matrikách meziříčských je jmenován rektor „veselský“ Jiří Soběchlebský. Vyučovalo se od r. 1807 (v domech č.p. 40 a 41), před postavením školy probíhalo učení dětí na různých místech u sedláků. Prvním učitelem byl V. Vrbík. Za učitelování Jos. Segeti (1807-1845) byla postavena nákladem náboženského fondu r. 1815 jednotřídní zděná škola, stalo se tak za úřadování ředitele Kinského, panství Josefa Drobníka. Učitel Josef Schober vyučoval v letech 1848-1880 a byl prvním učitelem, který začal psát kroniku česky. V roce 1883 byla škola přestavěna. Od roku 1882 působil zde plných 30 let osvícený učitel Karel Neuwirt. Založil školní kroniku, školní i obecní knihovnu. Od roku 1919 zde působili učitelé Ludvík a Božena Vosmanští. V září 1924 učitel Luděk Vosmanský zemřel (pravděpodobně na tuberkulozu), byl velmi oblíbený, je pohřben u veselského kostela. V roce 1929 byla zadána stavba školy (trojtřídní) staviteli Demlovi za 468 tis. Kč. Záslužnou práci tehdy vykonal kněz naší farnosti Jan Podmolík, který se zasadil o většinu staveb v obci. V srpnu 1930 byla provedena kolaudace nové školy. V roce 1944 se prvním řídícím učitelem stává Vojtěch Hurník. Učitelka Květoslava Wimrová-Světová, která na škole učila dlouhých 26 let, se zapsala do paměti i srdcí svých žáků určitě navždycky, zemřela náhle 2. dubna 1968 ve věku 54 let. U její rakve před školní budovou se s ní za všechny rozloučil pan farář Alfréd Pchálek. V roce 1947 se novým řídícím učitelem stává Josef Tomšík. Škola, do roku 1945 vedená jako obecná, byla roku 1948 přejmenována na národní. Po 19ti letech střídá Josefa Tomšíka Marie Bílá. Roku 1971 převzal vedení školy Artur Filipec, v roce 1972 odchází ze školy dětmi oblíbená učitelka Dagmar Urbanová. Od roku 1976 existuje škola jen jako základní škola 1.-4. ročník, ve školním roce 1985-1986 je již jen jedna třída 1. a 2. ročník (v 1. ročníku 5 dětí, v 2. ročníku 7 dětí), tito žáci jsou již posledními školáky v Základní škole ve Veselé. Ve zrušené škole zůstala nadále umístěna místní lidová knihovna a lékařská poradna pro děti. V roce 1987 byla budova školy předána Okresnímu podniku služeb Vsetín, po privatizaci podniku služeb v roce 1990 později prodána firmě JOVA-TERM s.r.o. Veselá.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace