Zašovské zvony – jak to s nimi bylo …

Zašovské zvony – jak to s nimi bylo …

Po dostavbě nového kostela v Zašové byly v r. 1773 ke cti zakladatelů mnišského řádu trinitářů zakoupeny dva větší nové zvony. Oba 30. ledna vysvětil olomoucký biskup Jan Václav Freynfelsem, 2. března byly vytaženy na věž a poprvé se jimi zvonilo 9. března 1773.
Zvony sloužily až do vypuknutí první světové války, kdy byly zrekvírovány pro válečné účely. Naposledy se na zvony pojmenované „Nejsvětější svátost oltářní“ (524 kg), a „Sv. Alois“ (30 kg) zvonilo v pátek 4. května 1917 ve tři hodiny odpoledne, navečer toho dne byly odvezeny. Na podzim mělo dojít k rekvírování ještě i třetího zvonu, ten se však podařilo zachránit. Teprve roku 1927 byl zakoupen nový zvon „Sv. Josef“ za 15 653 K a 4. září 1927 posvěcen.
Roku 1942 musely být zvony: „Sv. Josefa“, „Pannu Marii“ a „Cyrila a Metoda“ (490, 270, 160 kg) odevzdány pro válečné účely. Zůstal nám jen malý zvonek v sanktusové vížce a také sv. Josef ve váze 40 kg. Žádostem o ponechání aspoň dvou zvonů s poukazem na poutní místo zdejší, nebylo vyhověno.
V současné době má barokní mariánský chrám v Zašové zvony čtyři: „Marie“, „Josef“, „Alois“ a „Ludvík“. Zašovské zvony se pořizovaly v „divoké době“. Komunistické represe vůči katolické církvi byly na vrcholu. Kněží, řeholníci, skauti a členové orla byli zavíráni na dlouhá léta do žalářů. A právě v této době Zašová pořídila nové zvony a to z veřejné sbírky po domech! Pamětníci vzpomínají, že jen na prstech jedné ruky by napočítali ty domy, v kterých lidé odmítli na zvony přispět. Slavnostně byly posvěceny roku 1957.
Dnes už se nevyzvání rozhoupáváním zvonů pomocí desítky metrů dlouhých řemenů, i zde se uplatnila moderní a všudepřítomná elektronizace a zvony v patřičný čas rozezvučí elektronika. Triakové ovládání umožňuje nastavit libovolný program vyzvánění. Pravidelné vyzvánění ráno, v poledne a večer Anděl Páně, a ke každé mši svaté, automaticky obstarává časovač. Lze však použít také ručního nastavení.
Jako památka na někdejší mechanické vyzvánění zůstaly ve stropě chrámu už jen otvory po lanech.
-sb-

Na doplnění uvádím, že podrobnou historii i s fotogalerií najdete zde a další fota i zde.

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace