CHOLEROVÝ KŘÍŽ V ZAŠOVÉ

CHOLEROVÝ KŘÍŽ V ZAŠOVÉ

V Zašové u dolního mostu na rozcestí, kde býval zájezdní hostinec a později dnes už zaniklá hospoda u Frňků, stojí u cesty cholerový kříž. V jeho těsné blízkosti vznikla po roce 1990 z prastaré nevzhledné stodoly pěkná restaurace „U Václava“.

 Kamenný podstavec kříže je zeleně natřený. Vlastní kříž je kovový, černý. Kristus rovněž kovový. Ve střední části je umístěna lucerna. Kříž je orientován k severu, přímo po směru hlavní cesty středem vesnice. Do kamenného podstavce je vytesán obtížně čitelný nápis: KŘÍŽI! TYS BYL UDUSTOJENSTVÍ SVATA ZAPLATU ZA OUTOČIŠTĚ USTROJEN K NAŠICH HŘÍCHŮ ODVRATU. KRVÍ BERÁNKOVOU SPOJEN SMAZALS NAŠI ZATRATU. 

K041

Morový kříž – původní stav, foto před opravou …

 

Časový údaj, kdy byl kříž postaven, buď není uveden, nebo je zcela nečitelný. Kříž je památný z časů, kdy v obci lidé umírali na choleru, jak uvedeno dále. Ke kříži se podle zápisu Františka Šiguta (Poutní místo Zašová z r. 1942) váže následující událost:
„R. 1836 zuřila v zašovské farnosti cholera tou měrou, že od 17. září do 7. října t. r. zemřelo na ni v Zašové 52 osob (čítáni jen katolíci). Všude se ozývá srdcelomný pláč, ano i nejzarytější hříšníci k Bohu se vraceli, jak svědčí farní kronika. Bylo proto usneseno v první neděli v říjnu mezi tehdejším farářem P. Wintrem a farníky, že pátek 7. října má býti společným kajícím dnem. Všichni farníci – vyjma nemocné – shromáždili se na konci dědiny u kříže při silnici do Rožnova a odtud šli v průvodu do kostela. Na prahu kostela všichni padli na kolena a tak pochodovali za modlitby k hlavnímu oltáři a kolem oltáře, prosíce Boha, aby na přímluvu Panny Marie hroznou metlu cholery od farnosti odvrátil.  Všichni přítomni hlasitě plakali. Nikdo se za slzy nestyděl. A výsledek proseb se dostavil. Ten den zemřela ještě jedna osoba, ale od té chvíle nezemřel již na choleru nikdo. Z vděčnosti za vyslyšení zavázali se zašovští, že budou každoročně světiti t. zv. cholerový pátek, totiž první pátek v říjnu, účastí na bohoslužbách. Svůj slib také plnili a dodnes plní. R. 1886 konalo se padesáté výročí složení slibu a r. 1936 sté. Při stém výročí r. 1936 měly k tomu účelu prázdno i školní děti. Konal se průvod ke kříži na dolním konci.“To vše je už jen historie. Dnes si na cholerový pátek počátkem října už nikdo ani nevzpomene.  

(sb)

DSC06310

Foto po opravě – stav roku 2014

DSC06311

Celkový pohled – rok 2014

DSC06312

Detail nápisu – rok 2014

 Dovolím si doplnit zajímavý článek pana Sobotky o malou připomínku. Mnozí zašovjané znají ten kříž také pod názvem „Morový kříž“ a onen památeční den jako „Morový pátek“. Sám vzpomínám, jak častokrát moje maminka chodila ten kříž na Morový pátek zdobit a jak při pobožnosti v kostele byla „ofěra“, kdy farníci na kolenou procházeli presbytářem …

 Již dávno nechodí k tomu kříži průvod z kostela (komunisti nás tomu v minulosti odnaučili), přesto je ten den každoročně  při bohoslužbách v zašovském chrámu v úctě a vděčnosti vzpomínán. Myslím, že by si tato zašovská historická událost zasloužila úctu a pozornost i nekatolíků.

(Bor)

Místo kde byla pořízena fotografie

icon-car.png
CHOLEROVÝ KŘÍŽ

načítám mapu - prosím čekejte...

CHOLEROVÝ KŘÍŽ 49.470278, 18.040924 V Zašové u dolního mostu na rozcestí, kde býval zájezdní hostinec a později dnes už zaniklá hospoda u Frňků, stojí u cesty cholerový kříž, více informací naleznete ve článku Dříve a nyní – CHOLEROVÝ KŘÍŽ V ZAŠOVÉ

Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy