645. let od první písemné zmínky o obci Zašová …

645. let od první písemné zmínky o obci Zašová …

Vždy, když končí letopočet pětkou, má naše obec výročí půlkulaté – první písemná zmínka o Zašové se totiž datuje rokem 1370. A jelikož velké oslavy v roce 1970 – tedy při oslavách 600. let probíhaly 19.-20.9. , připomeňme si právě dnes naše půlkulaté oslavy 645. let obce

Trochu předběhnu náš seriál z kroniky souboru Zašovjan a ocituji část, která se k tomuto výročí váže – popisuje události z oslav v roce 1970 a ty doplníme odkazem na starší článek se scénářem scénky , fotodokumentací a osobní vzpomínkou …

scénka1scénka2 Na závěr – pro doplnění ještě vzpomínka tehdejšího kapelníka Zašovjanky – p. Zvoníčka:

V tom roce 1970 měla obec 600. let a kulturní komise Místního národního výboru zorganizovala velkolepou oslavu a v ní dominoval průvod účinkujících v dobových krojích s následnou dobovou hostinou panstva i poddaných. Součástí programu byl také koncert dechovky, který s námi nacvičil Ferdinand Škrobák (1895), zašovský rodák a první dirigent Ústřední hudby Čs. armády v Praze. Ferdinand Škrobák významně ovlivnil vývoj novodobé zašovské dechovky. V tu dobu už jako důchodce jezdil do Zašové a do Zubří na letní pobyt a při tom chodil za námi do zkoušek. Zajistil nějaké nové noty ještě z archivu Ústřední hudby, zkomponoval pro nás ouverturu Malá předehra, Zašovskou polku, věnoval nějaké skladby a hlavně nás cvičil. Dřel nás po vojensky a dodnes jsme mu za to vděční. Koncert na počest 600. let Zašové měl ohlas okresního formátu a ještě téhož roku na oblastní soutěži O zlatou křídlovku v Hranicích jsme byli třetí. F. Škrobákovi jsme při tom 600.výročí Zašové darovali valašský zašovský klobouk a obří číš, kterou malovala Věra Pobořilová. 

600let

Pamětní list na oslavy 19.9.1970


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy