ZAŠOVSKÝ RODÁK DANĚK JAROMÍR

ZAŠOVSKÝ RODÁK DANĚK JAROMÍR

ZAŠOVSKÝ RODÁK DANĚK JAROMÍR – LETEC A VOJÁK DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Jaromír Václav Daněk se narodil 19. 4. 1911 jako druhý z osmi dětí v selské usedlosti na Daňkově kopci v Zašové. Absolvoval učitelský institut, působil jako učitel v Zašové a později na jednotřídce v údolí Kněhyně v místě Na Kozulích. Po absolvování vojenské služby se vrátil jako důstojník v hodnosti podporučíka.

 Kariéru učitele narušila zhoršující se situace v Evropě a nastolení nacismu v Německu. Při mobilizaci na podzim roku 1938 byl odvelen k obraně vlasti do pohraničních opevnění na Bruntálsko. Po podepsání potupné mnichovské dohody evropskými mocnostmi, obsazení pohraničí hitlerovskými vojsky a demobilizaci se vrátil v hodnosti poručíka v záloze. Opět učil v údolí Kněhyně na jednotřídce v Kozulích, ale už od prvých dnů okupace Československa německými vojsky se zapojil do ilegální odbojové činnosti. Po vyzrazení na podzim roku 1939 prchal přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie k formující se československé zahraniční vojenské jednotce v Palestině. Po dvojím nezdaru cesty před Maďarsko zvolil útěk přes Polsko ke vznikajícímu Polskému legionu – československé vojenské jednotce v tehdy ještě svobodném Polsku pod velením podplukovníka Ludvíka Svobody v Krakově. V čase jeho útěku však už bylo Polsko obsazeno od západu Německem a od východu Sovětským svazem. Za velkých útrap v nepříznivém zimním období putoval Jaromír V. Daněk v Sovětském svazu do Buzuluku k formující se československé vojenské jednotce pod velením podplukovníka Ludvíka Svobody.

090_danek4

V čase pobytu v Buzuluku nebyl ještě Sovětský svaz ve válečném vztahu s Německem, proto československá jednotka stále jen cvičila. Někteří vojáci se však chtěli zapojit do boje za osvobození vlasti, žádali o svolení odejít na Blízký východ.
Jaromíru V. Daňkovi se nakonec podařilo dostat se s několika dalšími československými vojáky do Palestiny. Zapojil se do bojů v Egyptě, Sýrii a v Libyi při obraně Tobruku, kde za bojovou činnost získal vysoké vojenské vyznamenání. Na podzim roku 1943 se přihlásil do formující se československé letecké jednotky ve Velké Británii. Tam byl vybrán do kurzu leteckých navigátorů a odcestoval přes USA do Kanady. Jako letec – navigátor absolvoval 432 operačních hodin při dálkových průzkumných a pátracích letech po německých ponorkách a jako doprovod lodních konvojů. V Kanadě se oženil. Po skončení druhé světové války se vrátil i s ženou Laurette do Československa. V hodnosti štábního kapitána působil v Hradci Králové jako instruktor budoucích československých letců – navigátorů.

 Změna politického kurzu po únoru 1948 přiměla k odchodu z Československa do Anglie nejprve jeho ženu Laurette, zanedlouho pak také Jaromíra V. Daňka k opětovné k emigraci. Tajně opustil vlast, odcestoval za svou ženou Laurette nejprve do Anglie, pak společně odejeli do jejího domova do Kanady, kde se usadili v městě Edmunston v provincii New Brunswick. Tam se jim narodily děti: dcera Jarmila Georgette Danek (1952), provdaná MacFarlane, Jirka (George) Václav Danek (1953), Sandra Danek (1955; tragicky zemřela 1959).

 Jaromír Václav Daněk stále toužil vrátit se domů do Československa. Jeho návštěvě vlasti v roce 1968 zabránila invaze vojsk Varšavské smlouvy vedených Sovětským svazem. Domů do Československa už se nikdy nepodíval. Zemřel v Kanadě 26. 2. 1983 v domě své dcery Jarmily Georgette Danek, provdané MacFarlane, v LaRonge v provincii Saskatchewan. Jeho popel je uložen ve společném hrobě tragicky zahynulé dcery Sandry v Edmunstonu v provincii New Brunswick. Jaromír Václav Daněk obdržel za odbojovou činnost a bojové zásluhy celou řadu vyznamenání. V roce 1992 byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka v.v.
Foto archiv Jarmily Georgette Danek    (sb)
Doplnění – o této osobnosti vyšla kniha „Zapomenutý hrdina“
Pomník, který má na zašovském hřbitově …
A profesní životopis zde…
Jaromír Daněk I
Jaromír Daněk II


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace