Zašovské osobnosti, které se zapsaly do dějin Brna …

Zašovské osobnosti, které se zapsaly do dějin Brna …

Víte, co spojuje jména : Jaroslav Hambálek, František Nohavica, Josef Hrabovský a Karel Svět? Jde o naše rodáky, kteří se nesmazatelnou stopou zapsali do odboje a tím i do dějin města Brna a jsou součástí encyklopedie osobností …

František Nohavica – * 19.10.1898 Zašová, okr. Vsetín – † 19.2.1943 Frankfurt nad Mohanem
Policejnímu ředitelství v Brně byl přidělen v roce 1939 z Bratislavy. Zapojil se do odbojové organizace Obrana národa (policejní skupina), spolupracoval se štábním kapitánem Josefem Brůhou při zpravodajské činnosti, se zprávami zaklíženými do drobných dřevěných výrobků zajížděl do Vídně a na Slovensko.
Gestapem byl zatčen 6. ledna 1940, vězněn v Brně, ve Vratislavi, na Mírově a v Diezu. Lidovým soudem ve Frankfurtu nad Mohanem byl odsouzen pro velezradu k trestu smrti. Na vykonání rozsudku čekal celých sto dnů v samovazbě.
V publikaci „Almanach…“ je uveden jako účastník domácího odboje. 

Jaroslav Hambálek* 28.4.1916 Zašová, okr. Valašské Meziříčí – † 1.6.1942 Ostrava-Zábřeh
V publikaci „Almanach…“ je uveden jako účastník domácího odboje v obvodu základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Zašová, místní část Veselá – Střítež nad Bečvou, „zemřel ve vězeňské nemocnici v Zábřehu“.
Zapojen do odbojové organizace Obrana národa, místní velitel v obci Zašová, v rámci okresního velitelství Valašské Meziříčí. 

Josef Hrabovský* 6.4.1916 Veselá, okr. Zlín – † 1.6.1942 Brno, Kounicovy koleje
Byl synovcem manželů Dřevojánkových a spolu s nimi se zapojil do odboje. V době jejich pobytu v ilegalitě jim pomáhal udržovat kontakt s nezatčenými odbojáři v Přerově a s rodinnými příslušníky. Gestapo při pátrání po pobytu Dřevojánkových provedlo opakovanou důkladnou prohlídku v jejich přerovském bytě a nalezlo zde písemný materiál dokládající zapojení Josefa Hrabovského do jejich ilegální organizace. Josef Hrabovský byl zatčen, podroben mimořádně brutálnímu výslechu, při kterém gestapo zjistilo pobyt Dřevojánkových, kteří byli 26. 5. 1942 v Čeladné dopadeni. Poté byli zatčeni jejich další podporovatelé, rodinní příslušníci a spolupracovníci, kteří s nimi byli v kontaktu po jejich útěku. Když bylo vyhlášeno druhé stanné právo, dalo gestapo před důkladným vyšetřením případu přednost předání zatčených stannému soudu v Brně a následným popravám v Kounicových kolejích.
V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 2. 6. 1942.

Karel Svět – * 4.7.1905 „Chotomirice“ – † 7.11.1941 Brno, Kounicovy koleje
Elektromontér, Zašová čp. 393, okr. Vsetín. Za 
války oběť okupace. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 8. 11. 1941. V době popravy byl ženatý.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalbMiniatury
Prezentace