Soubor Zašovjan – vzpomínka …

Soubor Zašovjan – vzpomínka …

Soubor Lidových písní a tanců  Zašovjan při OB v Zašové pracuje už od roku 1950 a jak vidno z přiloženého materiálu, ani v těch dobách to s financováním volnočasových a zájmových činností nebylo jednoduché – a to se bavíme o době, v které slova jako „programová podpora, grant, sponzoři …“ ještě neznali …

S těmito vzpomínkami na souborovou činnost mne spojuje nejen jméno spoluzakládajícího člena – mého dědečka Otakara Trčky, ale i jméno našeho dlouholetého souseda – pana Josefa Špůrka zvaného též  „Žandár“ (to proto, že vždy při kácení máje a jiných souborových příležitostech nosíval starou uniformu s šavlí). Ten vedl dlouhá léta soubor organizačně, což dokládá i jeho podpis pod následující žádostí …

dopis

Žádost souboru Zašovjan z roku 1959.

odpoved

Odpověď místního národního výboru …

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace