V lednu jsme slavili, slavit budeme i v březnu!

V lednu jsme slavili, slavit budeme i v březnu!

Aktuální článek k výročí dětského souboru Rájek…

V kronice OS Ráj v roce 2008 zaznamenáno: „ rok 2008 jsme uvítali v OS Ráj na naší první výborové schůzi 11.1.. Zároveň jsme oslavili 60. výročí narození naši členky výboru A. Novákové. Popřáli jsme jí hodně zdraví a elánu a ještě dlouho ať se vyžívá v aktivní činnosti v OS Ráj. V zimních měsících jsme odpočívali a přemýšleli o naší další činnosti. A. Nováková navázala na své zkušenosti práce s dětmi a založila původně „dramatický kroužek“ pro děti od 5-10 let. Kroužek byl založen 2. března 2008. Náhoda tomu chtěla, že školní družina na Šafaříkové ulici ve Val. Meziříčí, kde pracuje dcera A. Novákové , vyřazovala dětské valašské kroje pro děvčata i chlapce. Kroje jsme pak za symbolickou cenu 200 Kč převzali do své péče. Tak vznikl Dětský valašský kroužek Rájek. Přihlásilo se do něj 22 dětí z Veselé i Zašové, z toho 11 chlapců a 11 děvčat ve věku 4-10 let. Naše hlavní záštita je OS Ráj, OÚ Zašová dal OS Ráj Veselá k užívání tj. ke schůzování a nacvičování s kroužkem 2 místnosti v 1. patře KD ve Veselé + místnost – sklad pro rekvizity, kroje aj.!“

 A tak se už 2.3.2008 uskutečnila zápisná schůzka (založení) Rájku, bylo zapsáno 22 dětí.

 První veřejné vystoupení Rájku bylo 5.4.2008 v sále OB Zašová na akci košt slivovice pořádaný OÚ Zašová, 17 dětí vystupovalo už ve valašských krojích.

Rájek začal už mít první příznivce – ze sponzorského daru Ing. Petra Němce 24.3. děti navštívily kino ve Valašském Meziříčí – představení Nejkrásnější hádanka.

25.4. začala pravidelná vystoupení na valných hromadách OS Ráj.

12.5. ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí přibrala děti z Rájku na výlet do skanzenu v Rožnově p. R., spolupráce se zalíbila a 15.5. starší děti Rájku vystupovaly se svým programem v ZŠ Šafaříkova v rámci Týdne valašské kultury.

17.5. děti z Rájku zahájily svá pravidelná setkání a vystoupení na srazech veselských  důchodců a následně i 11.6. v klubu důchodců v Zašové.

13.6. se děti Rájku aktivně zúčastnily akce OS Ráj „Za Veselou krásnější“ – úklid veřejných prostranství, příkop, cest, parkovišť, sportovišť, parčíků. Odpadky – PET láhve, igelitové sáčky, papíry, konzervy atd. byly posbírány do pytlů a odvezeny autem k požární zbrojnici a následně zlikvidovány. Po skončení akce se všichni zúčastnili opékání párků a soutěží o drobné ceny. Velkou radost všem udělala sedmiletá Terezka Malíková, která této akci dala přednost před rodinným výletem do Rožnova a rodinnou oslavou. Snad ji její rodina absenci odpustila, zvlášť proto, že Terezka sama vyrobila pro své soutěžící kamarády dárek. Cílem akce bylo dostat do povědomí dětí nebýt lhostejný k nepořádku v naší vesnici, mít úctu k přírodě a k životnímu prostředí.

6.9. při vystoupení na Zašovských slavnostech si mohl vyzkoušet též svoje moderátorské umění i malý Vítek Novák.

15.9. při zápisné zkoušce pro další školní rok byly zapsány 3 nové děti a bylo odhlášeno 6 dětí, celkem zůstává 19 dětí (10 chlapců a 9 děvčat).

30.11. Rájek vystupoval při zahájení adventní výstavy paní Plandorové v OB v Zašové a opět 30.12. na Silvestru o den dřív, kdy zahajoval dětské předsilvestrovské odpoledne s kouzelníkem z Kopřivnice a tombolou, kde každý los vyhrával.

13.4.2009 na velikonoční pondělí přijela do Veselé natáčet Česká televize Ostrava – pořad na téma Valašský šmigrust na dědině, děti z Rájku předváděly ve valašských krojích na zahradě Jendy Bechného „valašský šmigrust“.

A 23.5. na valné hromadě opět vystoupení Rájku.

V měsíci srpnu přišel Eda Pavlica s nápadem pořádat akci Talent Veselá 2009. V kronice zaznamenáno: „věděli jsme, že jdeme do akce, se kterou ještě nemáme zkušenost, ale naše odvaha je vždy veliká a věříme, že se vše podaří.“ Tak byla odstartována několikaletá úspěšná éra „Talentů Veselé“.

24.10. v KD ve Veselé pak poprvé proběhla soutěž 53 přihlášených dětí ve třech kategoriích:

– 1. kategorie děti z MŠ Veselá a Zašová – 4 děti soutěžily ve zpěvu, 2 v tanci a 2 v dramatickém umění.

– 2. kategorie 1-5 ročník ZŠ – 5 dětí soutěžilo ve zpěvu, 7 v  tanci, 5 v dramatickém umění a 1 ve hře na hudební nástroj

– 3. kategorie – děti 6-9- ročník ZŠ – 2 děti soutěžily ve zpěvu, 5 v tanci, 1 v dramatickém umění a 1 ve hře na hudební nástroj

V přestávkách mezi vystoupeními účinkujících předvedli svůj um tanečníci ze zašovského dětského domova. Vystoupení dětí hodnotila odborná porota ve složení Petr Baklík, Mgr. Jaroslava Juřicová, Radek Šulc a Monika Valová z Valašského Meziříčí, vyhrávajícím byly předány skleněné makety vyrobené sklářem Janem Bechným , diplomy a věcné ceny od sponzorů. Všichni účastníci obdrželi účastnické listy. Zvláštní cenu za aktivní činnost – veliký dort – od odborné poroty obdržel soubor Rájek. Ceny předávala starostka OÚ Zašová Ing. Mikošková, která převzala nad celou akcí patronát. O akci bylo psáno nejen v místních médiích, ale i v oblastních novinách Spektrum a Jalovec.

 7.11. na setkání důchodců z Veselé v kulturním domě děti z Rájku – Jiří Pavlík a Kamila Nováková – předvedli pohádku O karkulce. Milé bylo od nich také jejich osobní předání perníčků všem přítomným seniorům.

30.12. děti ve veselých silvestrovských kostýmech zahájily svým programem na Silvestr o den dřív, správnou náladu pak dotvořil mladý klaun z Ostravy a zakončil super ohňostroj střelmistrů z Přerova.

Rok 2010 byl zahájen 27.1. vystoupením v klubu zašovských důchodců.

3.3. děti Rájku slavily 2. výročí založení Rájku a už 9.5. opět vystupovaly na oslavě Dne matek v Orlovně v Zašové. 13.5. na vernisáži výstavy ručních prací občanů a rodáků Veselé nazvané „Lidská ruka – nejdokonalejší nástroj“ – zahrála francouzský valčík členka Rájku harmonikářka Petra Janišová.

10.6. Rájek přivítal chlebem a solí inspektory na akci Vesnice roku v Zašové a předvedl svůj kulturní program a znovu také vystupoval 4.9. na Zašovských slavnostech.

23.10. doprovodný program Rájku zahájil Talent Veselá 2010. 65 dětí (z MŠ Veselá a Zašová, ZŠ Zašová, Zubří, Val. Meziříčí, Rožnova, ZUŠ Příbor, dětského domova ze Zašové) soutěžilo opět ve třech kategoriích a 4 disciplínách (zpěv, tanec, dramatické umění a hra na hudební nástroj). 6 účinkujících přijelo ze Slovenska z města Veĺký Meder (partnerské město přeshraniční spolupráce obce Zašová) – akce byla finančně podpořena z prostředků Fondu mikroprojektu spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Kromě souboru Rájek tvořilo doprovodný program vystoupení mladého houslisty Štěpána Blinky z Horní Bečvy a vystoupení kytarového kvintetu ze ZUŠ Příbor pod vedením pana učitele Jiřího Čtvrtka. Zvláštní cenu OS Ráj obdrželi Jolana Kratinová a Petr Beňo za vlastní tvorbu – rapovou píseň „Veselá“, se kterou také na soutěži vystupovali. Celou krásnou akci zakončil velký ohňostroj.

7.11. Rájek zahajoval setkání veselských důchodců a 30.12. vystoupení Rájku opět jako každý rok odstartovalo dětské odpoledne Silvestru o den dřív.

12.3.2011 opět vystoupil Rájek na valné hromadě s programem tanců, písniček a veselého vyprávění a 3.9. na Zašovských slavnostech.

3.11. děti vystoupily v rámci Týdne dobrovolnictví v hospicu Citadela a v Domu sociálních služeb (bývalé LDN) ve Valašském Meziříčí.

 3.12. v podvečer na shromáždění občanů k odhalení pamětní desky u Lípy svobody na horním konci Veselé děti zazpívaly lidovou píseň.

30.12. tentokrát dětský soubor Rájek zahájil předsilvestrovské dětské odpoledne netradičně – s předvedením tance zumby, kterou s dětmi nacvičila paní Eva Lindušková.

V roce 2012 – v souboru pracuje 16 dětí z toho 3 chlapci a 13 děvčat, ze Zašové dojíždí 10 dětí, vedoucí pomáhají Zašovjané Tomáš Říha a Petr Janiš.

18.1. účinkují na valné hromadě Slabozrakých občanů ve VM v Schlatauerově kavárně a 18.2. v KD Veselá jako předtančení před plesem Moravanů.

10.3. opět přišel Rájek pozdravit setkání veselských seniorů.

19.5. na 3. ročníku Talentu Veselá 2012 soutěžilo 48 dětí, tentokrát doprovodný program kromě souboru Rájek tvořila hudební skupina STEČ – Doupě + Papiňák – mládežníci z dětského domova v Zašové. Jejich vystoupení způsobilo velké emoce a následné ovace „ve stoje“! Zažili jsme tedy i u nás ve Veselé „standing ovation“! Ocenění obdrželi diplomy, upomínkové předměty, skleněné ceny od Honzy Bechného a všichni účinkující účastnický list a velkou čokoládu. Pracovala odborná porota ve složení Mgr. Marta Procházková, Ing. Zdeněk Palát, Mgr. Štěpán Mach, Mgr. Melánie Kratinová.

 30.6. se uskutečnila slavnostní mše ve veselském kostele u příležitosti 5. výročí OS Ráj a pořádaného Srazu veselských rodáků, obětní dary nesly děti ze souboru Rájek Vítek a Kamila Novákovi a Michaela Říhová s Janem Fridrichem – všichni ve valašských krojích. Během mše byla vysvěcena vlajka OS Ráj a průvod po mši se ubíral k soše valacha, který čekal na své slavnostní odhalení. Autorem sochy je řezbář Adolf Kreisel ze Zašové. Slavnostní slova – mj. také senátora Jiřího Čunka -pak doplnil zpěv dětí ze souboru Rájek.

 26.7. Závěr školního roku děti Rájku oslavily 26.7. v  autobufetu u mostu ve Veselé opékáním špekáčků spolu s rodiči a nový školní rok zahájily 28.9. návštěvou Kina Svět ve Valašském Meziříčí shlédnutím filmu Saxana a lexikon kouzel.

30.12. soubor Rájek dětský program Silvestru o den dřív svými písničkami a tanečky předznamenal vystoupení svého oblíbeného klauna Dana Taraby. Žádné z dětí nechtělo odejít domů bez nafouknutého balonku v podobě zvířátek, trpělivost Dana se zdála být nekonečná…

V roce 2013 –„ zůstává 10 dětí a přibylo 11 dětí, přibrali jsme i menší děti (i tříleté) je na nich vidět, jak se postupně zapojují a velmi pěkně spolupracují. Provádíme pravidelně na každé zkoušce v úterý v 16.15. dechová cvičení, které je pro děti velmi prospěšné. Letos jsme se zaměřili na jedno pásmo, které jsme spolu o to více pilovali a vystoupení dětí tak bylo kvalitnější. OS Ráj pořídilo Rájku nové kroje – více civilnější, děvčátka světle modré s tmavým lemem, chlapci tmavě modré se světlým lemem. Moc to dětem z Rájku sluší – určitě se ještě mockrát předvedou a potěší svým vystupováním na dalších kulturních akcích. V souboru jsou 3 harmonikářky – Petra Janišová, Kamila Nováková a Míša Říhová, na flétnu hraje Karolína Říhová, na kytaru Tomáš Říha a na ozembuch podle potřeby „tluče“ Petr Janiš, zpívá Zuzana Janišová“ – tolik z kroniky psané A. Novákovou

27.4. se děti předvedly v nových krojích a s novým pásmem na oslavách 5. výročí souboru Rájek a o několik hodin později na setkání seniorů z Veselé. Děti k  5. výročí dostaly velký dort, který upekla paní Marie Korábečná.

30.12. předsilvestrovské dětské odpoledne zahájil soubor Rájek s novým show: „Piráti z Karibiku“, následoval kouzelník a děti z tanečního souboru D-Company ze ZUŠ A. Radoka z Valašského Meziříčí.

V roce 2014 –„ v následujících dvou letech se počet dětí pohyboval mezi 12-17 členy, z toho všechno děvčata od 4-10 let, chlapec opět mezi námi nevydržel žádný! Jen jedno děvče je z Veselé – Emička Zuzaňáková (z rodu slavného veselského muzikanta pana Jana Poruby) , ostatní členové jsou ze Zašové, proto se od 3. března 2015 nacvičuje v Kulturním domě v Zašové, kde mají děti svou místnost (zkoušky bývají každé úterý v 16.30 hod) . Vedoucí zůstávají Anna Nováková a Tomáš Říha. Petr Janiš se z osobních důvodů omluvil a bylo mu poděkováno za aktivní činnost, kterou v minulém období v Rájku vyvíjel! “ píše v kronice OS Ráj Anna Nováková.

26.4. děti z Rájku vystoupily se svým programem na setkání seniorů z Veselé, přišli mezi nás i senioři ze Zašové, s kytarou zazpíval i bývalý člen Rájku Honza Fridrich.

 7.5. a 24.9. děti Rájku vystupovaly v klubu důchodců v Zašové a 5.10. na setkání seniorů na Velké Lhotě.

27.6. děti opět zakončily školní rok tradičně – opékáním špekáčků.

O 30.12. jsme se dočetli v zašovských novinách: „Silvestr o den dřív se povedl! V hodinu zahájení silvestrovského veselí pro děti se rozezněly disko tóny pana Koláčka a děti se hrnuly na parket. Klauna Hopsalína z Ostravy si užívaly dlouhé dvě hodiny. Zábava, soutěže a tancování dětem rychle uteklo a už tu byl nachystaný ohňostroj, na který se děti nejvíce těšily. Střelmistr pan Pavelka vystřelil o půl osmé večer první rachejtli. Po ohňostroji se děti v mrazivém večeru rozešly domů…“

V roce 2015 – 11.4. se opět můžeme dočíst v Zašovském zpravodaji:„ na valné hromadě a následném setkání důchodců vystoupil se svým milým a hezkým vystoupením soubor Rájek a vykouzlil úsměv na tváři všem přítomným! „

A proto za odměnu: 18.4. kino svět představení „Konečně doma“, 17.10. film „V hlavě“ a 28.10 – společný pobyt v solné jeskyni v Zašové.

25.6.2016 se uskutečnila akce posezení před hospodou se seniory spojená s oslavou 640 let první zmínky vzniku Veselé , v kulturním domě si bylo možno rovněž prohlédnout výstavu starých fotografií z Veselé – kronikářka a současně vedoucí dětského souboru Rájek v kronice píše: „dne 25.6. proběhlo poslední vystoupení mladších dětí souboru Rájek (již není dětí … ale 9 let vystupoval soubor Rájek na všech akcích OS Ráj ). Děkujeme OS Ráj za podporu – finanční i organizační – vedoucí Anna Nováková a Tomáš Říha“.

 Celé toto povídání jsem zahajovala těmito větami: „ V kronice OS Ráj v roce 2008 zaznamenáno: „ rok 2008 jsme uvítali v OS Ráj na naší první výborové schůzi 11.1.. Zároveň jsme oslavili 60. výročí narození naši členky výboru A. Novákové. Popřáli jsme jí hodně zdraví a elánu a ještě dlouho ať se vyžívá v aktivní činnosti v OS Ráj“.

Aničko, letos v lednu jsme oslavili Tvoje další výročí, to co jsme Ti přáli před 10 lety se splnilo, tak přejeme totéž a ještě něco navíc, tj. aby se Tobě i nám všem splnilo třeba i to, cos napsala v listopadu 2014 ve  zpravodaji Veselský ráj:

Jsem už také pamětnice a přes kulturu v obci jsem prošla určitý kus cesty, je pravda, že mi bylo dáno leccos do vínku, co se práce s dětmi týče. Kromě potřebného vzdělání je práce s dětmi postavena především na velké trpělivosti, tvořivosti a optimismu, na který děti velmi rychle reagují a podle toho taky spolupracují. Bylo to v roce 1971, kdy jsem se s rodinou přistěhovala z Nového Jičína zpět do mého rodiště Veselé. Hned mě zaujala zpěvnost místních dětí a tak jsem z nich v únoru 1972 zkusila dát dohromady skupinku těch, které měly o zpěv zájem – s dětmi školního věku jsme začali zpívat dvouhlasé i tříhlasé písně na nejrůznějších akcích ve Veselé. Dali jsme si jméno Valášek a oblékli se do jednoduchých valašských krojů. Samozřejmě to nebyla levná záležitost, naštěstí se nám dostalo podpory od všech tehdejších složek v obci. Také nám nabídli nezištnou pomoc pan Eduard Pavlica, který z režného plátna ušil chlapcům kalhoty a paní Božena Korábečná, která ušila děvčatům sukýnky z modrotisku a bílé halenky. Taky bych ráda vzpomněla na pana Jana Porubu, který nás doprovázel se svou harmonikou a upravoval pro nás některé písně. Tuto činnost jsem s dětmi provozovala téměř 10 let. Po delší odmlce přišel rok 2007, kdy bylo v obci založeno sdružení Ráj Veselá a 2.3.2008 jsme za jeho podpory založili dětský soubor Rájek.

Bylo by pro mě velkým potěšením, kdyby se ve Veselé našli mladí lidé, kteří by sdíleli můj zápal pro děti, tanec, zpěv. Tato nezištná činnost stojí sice hodně času, energie a úsilí, věřím ale, že radost, kterou dříve Valášek a později Rájek našim spoluobčanům přinesli, je zase na druhou stranu velkým zadostiučiněním“.

Takže ještě jednou: všechno nejlepší!  Jarmila Kubrická


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace