Stopy lidského umu

Stopy lidského umu

Beseda STOPY LIDSKÉHO UMU … 2.4. v 17.30Drobné technické provozy měly pevné místo v životě a hospodářství venkovských obcí. Minulým generacím pomáhaly zpracovávat plodiny, s jejich pomocí byly produkovány některé suroviny i hotové výrobky. Modernizace a nové technologie zapříčinily, že řada z nich během 19. a 20. století zastarávala, stagnovala, až nenávratně zanikla. Po tři roky se tým odborníků různého profesního zaměření (etnologové, historici, archeolog, geologové, geograf a specialista na kulturní krajinu) věnoval výzkumu drobných technických provozů na území někdejšího rožnovského panství. Výsledky svého úsilí sumarizovali ve výstavě Stopy lidského umu i v rozsáhlé publikaci téhož názvu. Čtenář se bude moci seznámit se stopou těchto zařízení dodnes sporadicky zachované v naší krajině, ale i v lokální slovesné tradici i reflexí v kolektivní paměti. Beseda STOPY LIDSKÉHO UMU přiblíží nejen výsledky výzkumu, ale i jeho průběh či úskalí, která ho doprovázela. Přednáška se koná v sále KD Zašová v neděli 2. dubna v 17.30. Srdečně zvou přednášející i spolek Matice zašovská

 

 

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy