Štěpánská koleda

Štěpánská koleda

Na Štěpána není pána … na koledu se chodívalo všude, tedy i u nás …A jelikož dnešní den připadl na druhý svátek vánoční, kdy se chodívalo na koledu či jen tak pobesedovat a navštívit rodinu a přátele, tak si připomeňme zvyky tohoto dne …
Den sv. Štěpána (26. 12.) byl hlavním koledním dnem. Děti chodily ke svým kmotrům a příbuzným, kde dostávaly za zpěv dary a peníze. Pacholci dostávali v tento den volno ze služby, znovu do práce nastoupili až na Nový rok. Dívky naopak službu končily na Nový rok a svobodu měly až do Tří králů, aby na statku vždy zůstal někdo na pomoc majitelům. V této souvislosti se vykonává řada zvyků, jako např. rčení „Na Štěpána není pána“ pramení ze skutečnosti, že čeládka měla v tento den právo vystoupit ze služby a změnit zaměstnavatele. Od svých zaměstnavatelů dostali výslužku. Pro pacholky začalo období, kdy měnili svého zaměstnavatele. Znovu do služby nastoupili až na Nový rok, kdy měly stejné právo děvečky. I v 19 a 20. Století chodili koledovat koledníci různých profesí, jako byli zaměstnanci školy a fary. Lidé s jejich návštěvou počítali a většinou je poctili nějakým občerstvením a darem, někdy peněžitým, častěji však odměnou ve formě naturálií. Kromě dospělých chodívaly koledovat také děti. V některých obcích a vesnicích se dětská koleda objevuje dodnes, většinou ji provozují členové folklorních souborů.
A jednu takovou Štěpánskou koledu si poslechněte … jde o vystoupení, které bylo točeno v roce 2020 – tedy roku covidu a proto bylo vysíláno online … účinkuje Soláň a přeji pěkný poslech.
A ještě pozvánka – zmiňovaný Soláň se sólisty a hosty můžete vidět naživo už 28.12. – viz plakát:


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace