Soubor Zašovjan právě slaví 65. let – kronika I díl …

Soubor Zašovjan právě slaví 65. let – kronika I díl …

O tom, že v naší obci působil svého času velmi slavný národopisný soubor Zašovjan jsme se už na těchto stránkách zmínili. Právě teď je to přesně 65. let, kdy byl založen – dokládá to první díl zveřejněné kroniky …

Jsem velmi potěšen, že budu mít možnost prostřednictvím těchto stránek připomenout slavné období souboru Zašovjan, který zde dlouhá léta působil – má radost je o to větší, že jedním ze zakládajících členů byl i můj děda Otakar Trčka. První kapitola mapuje založení a činnost roku 1950 – 51. 

Valašský krůžek

Členové souboru Zašovjan : Slávek Vrabec, Cyril Pavelka, Otakar Trčka, Ludmila Koštovalová, manželé Ruskovi, manželé Špůrkovi, Ludmila Pavelková, Františka Plandorová, Ota Šír …

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace