Poutní místo Zašová …

Poutní místo Zašová …

O historii poutního místa Zašová a s ním spojeným pramenem Stračka toho bylo napsáno a zveřejněno mnoho. Postupně zde budeme tyto věci uveřejňovat. První tři příspěvky jsou ke stažení a přečtení zde:

– O památnostech poutního místa Zašové – sestavil Adolf Bayer a vydal Rudolf Vichnar roku 1904 nákladem farního úřadu v Zašové. Najdete zde mimo jiné povídání o obrazu Panny Marie, o Trinitářích, Stračce a pověsti s tím spojené …
Bayer_putní místo Zašová

– Historii Zašovských poutí mapuje i práce Mileny Bahounkové „Pouť v Zašové a její proměna po roce 1989“. Cenný je i doplňující materiál, který mimo jiné shrnuje scénáře divadel, které se hrávaly na farní zahradě o poutích a jsou o historii Zašové.

Zašovská pouť
Zašovská pouť přílohy

– krásný pozdrav ze Zašovské pouti – pohlednice zde … a zde:

Pozdrav z pouti

Připomínám, že je zde již uveřejněn článek s odkazem na knihu Františka Šiguta – Poutní místo Zašová a výňatek z Vranečkovy kroniky

PT


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace