LUŠOVSKÝ Oldřich – výročí …

LUŠOVSKÝ Oldřich – výročí …

Dnes by se dožil náš rodák – malíř a portrétista Oldřich Lušovský 90.let …

LUŠOVSKÝ Oldřich – malíř
* 29. 6.1925  Zašová
+ 29.7.1986
Studoval nejdřív v Olomouci, pak působil v porcelánkách v Karlových Varech a Lokti.  Svůj výtvarný talent zúročil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u profesora Nechleby. Vratislav Nechleba proslul jako vynikající portrétista, který maloval i T.G. Masaryka.  Zpočátku se tvorba Oldřicha Lušovského zaměřovala na portréty, posléze inklinoval k českému kubismu, ke konci života se věnoval krajinářské malbě. Dlouhá léta se věnoval pedagogické činnosti. Spoluzakládal  Základní uměleckou školu ve Mšeně u Mělníka a mnoho let působil jako její ředitel. Škola měla velké úspěchy se svými dětskými pracemi na mezinárodním poli. Výtvarník zemřel 29. července 1986. Ze stránek Základní umělecké školy ve Mšenu u Mělníka se mimo jiné dočítáme toto:

1962, LŠU Mšeno v budově 326 u nádraží. Od 12. března 1962 ředitel Oldřich Lušovský (do roku 1974). Od 1. září také hudební a taneční obor.
1965, k 5. dubnu má škola celkem 207 žáků v následujících oborech: výtvarný, hudební, 
literárně-dramatický a taneční. Pedagogický sbor v roce 1965, výtvarný obor: Oldřich Lušovský, Jitka Trčková, Josef Císařovský, Josef Raban, hudební obor: Antonín Kubálek, Ildigo Kubálková, Václav Kopejsko, taneční obor: Věra Pernicová, Eva Mědílková, literárně-dramatický obor:  František Kautman, Josef Kohout. LŠU Mšeno je organizací MNV ve Mšeně, metodicky je řízena odborem školství a kultury SKNV a ONV.
1971, obor výtvarný a hudební, ostatní obory byly zrušeny. 
1972, od 2. února je ředitel Lušovský v invalidním důchodu, zastupuje jej Helena Lušovská. 
1974, od 1. září prozatímně pověřen vedením školy Pavel Dvořák, za nemocného Oldřicha  Lušovského.

103664 Image


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalbMiniatury
Prezentace