Historie sboru dobrovolných hasičů Veselá

Historie sboru dobrovolných hasičů Veselá

17.8. 2013 proběhly oslavy 80. výročí hasičského sboru ve Veselé, slavnostní průvod s praporem a hasičskou technikou doprovázelo mnoho občanů a přátel na mši do veselského kostela , kde byl posvěcen nový hasičský automobil, v kulturním domě se pak odehrála slavnostní schůze a večerní zábava – takto je událost popsána v kronice paní Jarmily Kubrické … a ing. Zdeněk Palát k tomu dodává ucelenou historii SDH.
U příležitosti oslav 80. výročí založení sboru byl ing. Zdeňkem Palátem zpracován almanach posledních 30ti let činnosti Sboru dobrovolných hasičů Veselá, kde je zavzpomínáno i na počátky vzniku požární ochrany ve Veselé:
„Do roku 1932 nebyla v naší obci Veselé požární ochrana organizována. Požárů bylo málo, pokud byly, byly hašeny sousedskou výpomocí spoluobčanů a výpomocí sousedního hasičského sboru ze Zašové. Podle dokumentace hasiči ze Zašové likvidovali v naší obci požáry v letech 1893, 1902, 1912 a 1932. Zájem o založení hasičského sboru ve Veselé byl již před 1. světovou válkou, iniciátory byli: Rudolf Onderka a Mojžíš Rudolf. Jejich snaha nebyla funkcionáři obce podpořena. Obec se po 1. světové válce věnovala opravě cest, stavbě mostu přes řeku Bečvu a stavbě obecné školy. Podle kronikáře Richarda Bechného prý nezbyl čas na založení spolku. Zájem však přetrvával. V neděli 22. ledna 1933 byli do hostince „U Bardoně“ – tehdy Eduarda Kristka ve Veselé č. p. 74 svoláni občané za účelem utvoření sboru dobrovolných hasičů ve Veselé. Občany svolalo předsednictvo obce. Na tuto schůzi byl pozván župní náčelník hasičstva František Seige z Valašského Meziříčí a okrskový dozorce Oldřich Krčmář ze Zašové. Schůzi zahájil starosta obce Jan Zuzaňák ml. a poté předal slovo Františku Seigemu, který osvětlil občanům význam a poslání hasičského sboru. Uvedl příklady činnosti hasičů. Hasiči vždy ochraňovali majetky a životy svých spoluobčanů. Uvedl, že členem hasičského sboru může být člověk mravně bezúhonný, který dbá své hasičské cti a národní povinnosti. Rozpoutala se debata a velká část se ihned přihlásila do hasičského sboru za členy nebo přispívající. Předsedou návrhové komise byl zvolen Romuald Hříva č.p. 67, členy Vojtěch Vajgl a Michal Bechný. Proběhly volby a jednomyslně byli zvoleni: starosta Jan Zuzaňák ml. č.p. 6, náčelník Karel Skalka č.p. 10, místonáčelníky František Stodůlka č.p.40 a František Černoch č.p.66, jednatel František Mičola č.p. 25, pokladník Richard Bechný, členy správního výboru Karel Svět, Antonín Rudolf, Jan Skalka, Ludvík Skalka, Jan Bechný a Vojtěch Vajgl. Tím byl ustaven sbor s názvem Dobrovolný hasičský sbor ve Veselé. Sbor neměl řádné materiální vybavení, samotní členové hasičského sboru začali sami shánět materiál. Dřevo z vlastních lesů na žebříky, kovové části pak z fabrik. Velká část materiálu a pomůcek byla zhotovena podomácku a z vlastních zdrojů. Přilby obdrželi od hasičů ze Stříteže, sekerky a další drobné vybavení od hasičů ze Zašové. Stříkačku Berlovku věnovala obec Veselá, druhou Berlovku zapůjčil Josef Černý. František Mičola zajistil potřebné vybavení od hasičského sboru Vítkovických železáren. To byly těžké počátky hasičského sboru. Nadšení a dary pomohly vybavit sbor tak, aby byl alespoň částečně akceschopným. Postupně se začalo s pravidelným výcvikem. Skláníme hlavu s úctou na naše předky, kteří dali kus svého života pro vznik a rozvoj hasičství ve Veselé. Zakladatelé sboru mezi námi nežijí, ale mají zdatné pokračovatele ve svých vnucích a pravnucích, kteří hasičství ve Veselé povýšili na vysokou úroveň“.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace