Amatérské divadlo v Zašové a Veselé

Amatérské divadlo v Zašové a Veselé

Amatérské divadlo bylo dříve standardní součástí společenského života v obci. Téměř každý spolek měl ambice, poprat se s nějakým divadelním kusem a slavnostně jej uvést pro pobavení spoluobčanů.

Obecné shrnutí těchto iniciativ uvádím zde, v budoucnu se k tomuto tématu budeme vracet – nejen díky kronikám a fotografiím, ale doufám, že i díky Vašim vzpomínkám, za které budeme vděčni …

ZAŠOVÁ o.Vsetín
1893 založen Sbor dobrovolných hasičů který hrál divadlo. 1919 založen Sokol , Lidová strana, Sociální demokracie. 1920 Orel, Pěkná myšlenka. 1922 DTJ. Začal rozmach divadla. 1924 založen divadelní odbor Sokola (Maryša, Jan Výrava, Paličova dcera, Gazdina roba, Lucerna, Kříž u potoka, Tulák, Princezna z Nemanic, Kráska ze Šumavy, Hanička z Podlesí, Poslední muž, Cesta do ráje, Na sv.Hostýnku). V době 2.sv. války (Ostrov milování, Hvězdy nad hradem, Vzbouření v ústavu šlechtičen). Po válce Skauti (Princezna Pampeliška). 1948 přerušení činnosti, mohla hrát jen Valašská scéna. 1945 – 1959 připravila Valašská scéna (Naši Furianti, Její pastorkyňa, Z chaloupek pod horami, Kutnohorští havíři, Lucerna, Podskalák, Noc na Karštejně, Tvrdohlavá žena, Divotvorný klobouk, Grandhotel Nevada, Sládci, Dámy a husaři, Slovácká princezna). Koncem 50.let obnovena scéna v Sokolovně (Inteligenti, Pacient 113, Tabu, Zvíkovský rarášek). 1970 při oslavách 600 let obce dramatické pásmo o založení Zašové. V 60 letech operety (Polská krev, Perly panny Serafínky). 1969 normalizace a konec kultury. 1989 Orel obnovil činnost s dětmi (Mikulášské besídky,Svátek matek). (Horáková)
sepsal : PORUBA Zdeněk: kronikář obce

Cesta do ráje - rok 1940

Cesta do ráje – rok 1940

První zpráva: 1885, 1892, 1900 Ochotnické sdružení .
1893 SDH.
1901-1910, 1912-1914 Čtenářsko-pěvecký spolek hrál.
1905 studující.
1907-1911 1913 hrála Občanská beseda.
1910, 1912–1914 Sdružení venkovské omladiny na Moravě a ve Slezsku.
1919 zal. Sokol, Lidová strana, Sociální demokracie.
1920 Orel.
1922 DTJ. Rozmach divadla.
1924-1941 DO Sokola.
1944 h. Veřejná osvětová služba.
Po 1945 Skauti.
1948 přerušení činnosti, pouze Valašská scéna.
1945 – 1970 Valašská scéna.
Koncem 50. let obnovena scéna v sokolovně.
1970 při oslavách 600 let obce dramatické pásmo o založení Zašové.
Od 1969 ODi nečinné.
1989 Orel obnovil s dětmi.
Od 1996 Valašský kroužek, ODi na jevišti ve výletním areálu.
Po roce 2000 – obnovení divadelních scének na farní zahradě o pouti
pravidelné představení dětí z Farního společenství

Naše povídání doplníme vzpomínkou na uvedení hry „Bačova céra“ Zašovskými ochotníky 10.-11.dubna 1954 – hrálo se odpoledne i večer a režie se ujal odborný učitel p. Oskar Zetek. Mezi hlavními postavami určitě najdete p. Špůrka, který dlouhá léta vedl „Valaský krúžek Zašovjan“…

Pár fotek z uvedené hry a jednu z představení Strakonický dudák, které měl Zašovjan v kronice najdete zde.

Bibliografie: 
BALETKA, Ladislav – KAŠPAROVÁ, Jiřina: Zpracovali místopis okresu. Soubor informací o amatérském divadle
v obcích okresu Vsetín. Rkp. pro MČAD 1998 – 2000. PC ART.
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 698.
PORUBA, Zdeněk: Zpracoval informace pro MČAD.
Zdroj : http://www.amaterskedivadlo.cz/


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace