Historie statků č. p. 22 a 24

Historie statků č. p. 22 a 24

Za tento příspěvek jsem velmi rád – dozvíte se v něm totiž lecos z minulosti obce v zajímavých osobních souvislostech …

Milena Bahounková – Stavební a historický vývoj statků č. p. 22 a 24 v Zašové – Bakalářská diplomová práce r. 2014

Dovolím si nalákat Vás k přečtení této práce krátkou citací z rozhovoru, vedeného s p. Krůpou – ročník 1929 – přejeme tedy vše NEJ ke krásnému výročí …

… Oni jich zlikvidovali jako nás, ale on si to potem rozmyslel. Tak do teho družstva vstůpil. On nechtěl jít. Oni to brali podle abecedy, Bartek Blažek…….přešli až k nám. Nás bylo jedenáct zlikvidovaných. Akorát my tři to byl takový monstrproces. Že to přijelo, aby to buchlo. Nás, Opálky a ty Trčky za jedno odpoledne zlikvidovali. To přijely dvě auta esenbáků, zplnomocněnci z okresu. Vyskákali z auta, dali do chléva a odvážali dobytek tam za stodolu tam tů bránů. A za stodolů čekali družstevníci a odváďali to k temu Malinovi přes Hyjánkovo. Tam to všecko odvlékli. Tady po každej straně stál jeden esenbák, my sme sa nesměli ani hnůt. Žádný. Já sem držel na rukách Zdeňu, Milada držela Miloša, vedle nás stáli rodiče moji. Po jednej straně stál nejaký Vlček z Bečvy. To vím, že sa menoval Vlček. Po druhej straně stál nejaký Janiš Ludva. To byl takový monstrproces, co ten kulak všecko má. Dyť to byla enem služba temu polu a temu dobytku. Sem povídal temu Schüllerovi: „Vy ste blázni, já sem chodil na pohřby starým zemědělcom, ale eště sem neviděl, že by mu dali krávu do hrobu, že by mu dali prasa nebo něco.“ Dyť záleželo na tem, jaký byl hospodář, jak to předal dalej. Když každy něco zlepšil, tak za tých osm, deset generací sa to muselo negde dostat. Nás tyma dodávkama hrozně ubíjali. Třeba Trčka neměl splněné zemáky, tak ti přijeli a vyčistili sklep. Měl na jaře sadit a neměl jednoho zemáka. A jich to nezajímalo. To bylo cíleně…

celá práce v PDF zde :  Stavebni_a_historicky_vyvoj_statku_22_a_24_v_Zasove

Děkuji tímto autorce p. Mileně Bahounkové za svolení k uveřejnění.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace