50. let trvání ZO ČSCH Zašová

50. let trvání ZO ČSCH Zašová

Když se řekne chovatelé, každému se vybaví velká výstava, která už mnoho let patří neodmyslitelně k  Zašovské pouti. Letos si ZO ČSCH v Zašové připomíná 50. let od založení – vzpomínky sepsal a fotografie poskytl pan Trtík, kterému tímto děkujeme … a jdeme na vzpomínání …

V letošním roce si připomínáme 50 let od založení naší chovatelské organizace. Ta byla založena 16. ledna 1966. Při jejím vzniku bylo 19 členů, z toho 6 mladých chovatelů.

Prvním předsedou byl zvolen František Vávra. Činnost v prvním roce zajišťoval hlavně odbor kynologie a drůbeže. V následujícím roce se postupně tvořily odbory králíků a holubů. Členové si pořizovali nákupem především čistokrevná zvířata. Pořádaly se odborné přednášky, kterých se zúčastňovali přední chovatelé a posuzovatelé, např. Kotala, Řezníček a Mariánek.  V roce 1970 byl do funkce předsedy zvolen Jaroslav Vachník a jednatel Zdeněk Hub. V roce 1971 uspořádali chovatelé první místní výstavu u tehdejší prodejny Pramen. Místní výstavy se pořádaly každoročně, a to vždy první víkend v červenci, kdy je v obci tradiční Zašovská pouť.

Zpočátku se výstavy pořádaly na pronajatých pozemcích, postupem času jsme získali starý, dřevěný domek se zahradou (vedle prodejny u Krestů), který jsme upravovali na klubovnu.  Pozitivní vliv na další rozvoj organizace a úroveň chovu měl přestup aktivních členů ze ZO Valašské Meziříčí, a to Kočíb, Šimčík, Krumpolc st. V souvislosti s tímto v roce 1978 došlo k volbě nového výboru a předsedy, kterým se stal Zdeněk Šimčík. Za jeho působení a spolupráce výboru se umísťovala ZO Zašová na předních místech v rámci okresu. V tomto roce byl založen odbor okrasného ptactva, který pořádá vždy při místní výstavě prodejní výstavu.  V roce 1981 byl pod vedením Jiřího Trtíka založen kroužek mladých chovatelů. V následujícím roce již 4 mladí chovatelé soutěžili v národním kole v chovatelské dovednosti ve Slavkově u Brna. V této době měla ZO 52 členů. Za účelem získání finančních prostředků se naší členové zúčastňovali brigád v JZD Zašová. Získané finance byly použity na výrobu výstavního zařízení.

V pořádaných soutěžích o nejlepšího chovatele se na předních místech často objevovala jména jako např. L. Krumpolc, Z. Šimčík, J. Kočíb, J, Vachník, J. Trtík a J. Jadrníček. Chovatelské i organizační úspěchy a bohatá činnost organizace jí vynesla první místo v okrese, které získala v roce 1987.  Vzhledem k tomu, že stávající pozemek byl k pořádání výstav již příliš malý, bylo nutno získat větší výstavní plochu. To se nám podařilo v roce 1989 za podpory MNV. Získali jsme rodinný domek se zahradou u nádraží ČD.

V letech 1990 – 2000 se postupně rekonstruovalo chovatelské středisko (vnitřní prostory, fasáda, skladiště pro výstavní klece, podstavce pod výstavní klece a plynofikace). V roce 1990 přestaly organizace dostávat příděly krmiv z centrálních zdrojů, což se projevilo ve snížení počtu členů v okolních organizacích. Naše ZO díky zájmu členů svou základnu nejen udržela, ale i rozšířila. V roce 1992 byl do funkce předsedy zvolen Kočíb, jednatelem byl zvolen Trtík. Po zániku ZO Valašské Meziříčí přestoupilo několik aktivních členů do naší ZO.

V roce 1996 nám byla udělena čestná vlajka ÚV ČSCH. V září 1997 zemřel předseda ZO Kočíb. Novým předsedou byl zvolen Ladišlav Krumpolc st. V roce 2003 odstoupil jednatel Trtík, kterého nahradil Ing. Miroslav Urban. O rok později jsme navázali družbu se slovenskou organizací v Beluši. Tři roky na to odstoupil z funkce hospodáře pan Šimčík, nahradil ho Jiří Nejedlý. V tomto roce došlo i ke změně výboru. Funkci jednatele znovu převzal J. Trtík.

Rok 2011 znamenal další změny ve organizaci. Ladislav Krumpolc funkci předsedy ze zdravotních důvodů předal Ing. Miroslavu Urbanovi.  V tom samém roce byla vyměněna střešní krytina na budově chovatelského střediska. Od vzniku do současnosti bylo uspořádáno 44 místních výstav, 8 okresních a 2 krajské soutěžní výstavy.  Někteří členové ZO se nezúčastňují výstav vyšších stupnů, např. celostátní výstavy mladých králíků, klubových speciálek nebo národních výstav.

V současné době pracuje výbor v tomto složení: předseda Ing. Miroslav Urban, jednatel Jiří Trtík, pokladník Jaroslava Žárská, hospodář Jiří Nejedlý. Současný stav členské základny je 54 členů, z toho 12 mladých chovatelů.  Závěrem nezbývá než popřát Zašovské chovatelské organizaci do dalších let nejen chovatelské úspěchy, ale i trvalý zájem jak členů, tak i občanů Zašové, které v rámci okresu i našeho státu dobře reprezentují.

Jednatel Jiří Trtík

skenování0006 skenování0003 skenování0005skenování0007 skenování0008 skenování0009 skenování0010 skenování0004 skenování0011 skenování0012

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace