28. říjen ve Veselé …

28. říjen ve Veselé …

V týdnu oslav 100. let vzniku samostatného československého státu uveřejňujeme vzpomínku p. Kubrické na 28. říjen ve Veselé – můžete ji brát také jako pozvánku na oslavy, které se budou konat 27.10 ve Veselé a 28.10 v Zašové …

Vznik Československa – 28. říjen 1918

Samostatný stát československý vstoupil v život“ – první věta základního zákona československého státu přijatého večer 28. října 1918

28. října 1918 se povedlo to, o čem snily generace našich předků – Češi a Slováci se zbavili nenáviděné habsburské nadvlády a zřídili si vlastní stát. Československo vzniklo bez jediného výstřelu díky diplomatickému úsilí několika zapálených idealistů. Hlavní roli mezi nimi hrál profesor a poslanec T. G. Masaryk.

S jakým nadšením všichni občané přijímali tento den si už stěží dnešní generace dokážou představit, pokusme si připomenout, jak popisuje tyto události tehdejší správce veselské školy p. Luděk Vosmanský:

Lékem a novým vzpružením k životu celému českému národu byl 28. říjen, kdy prohlášena byla samostatnost českého národa a setřeseno bylo potupné rakušácké jho z jeho říše. Země koruny české a bratrské Slovensko nazvány Československou republikou. V jejím čele září bývalý poslanec našeho Valašska, univerzitní profesor, náš tatíček T.G. Masaryk, k němuž my Valaši jsme dávno celým srdcem lnuli.

Leč dlouhou válkou a všemi jejími útrapami zdrcený lid venkovský bál se svobodněji nadechnouti, neboť nedovedl si uvědomiti, že vláda Habsburků zhynula. Stálo to mnoho práce, než okořeněná nedůvěra lidu byla vyhlazena a on si konečně celým srdcem zazpíval za války zakázanou hymnu Kde domov můj. Oslavou příjezdu prezidentova se lid konečně probouzí a vidí, že heslo Rovnost, volnost, bratrství dochází splnění a vládne místo dřívějších bodáků a žalářů. Lid je nadšen zprávami o hrdinných legionářích, které považoval za ztracené, ačkoliv je hmotně a tělesně vysílen celou duší a novou silou doufá v lepší budoucnost. Národ vstává po staletích ze své poroby, znovu posvátně vzhlíží ke všemu, co mu druhdy bývalo svato a sází v každé vísce Lípu svobody, aby na dlouhé věky šeptala jeho budoucím o znovuzrození všech Slávů.

Nepopsatelně dojemný byl pohled na vzrušením zkrášlené dětské tváře doprovázející žačku Annu Grygarovou nesoucí útlý stromek, který si sami žáci vložili do lůna matky země dne 4. května 1919, aby každým jarem hlásal vzkříšení českého národa. Nezůstalo jediného oka suchého a radostný vzlyk dral se z hrdel nesčených přítomných, k nimž třeba prostou ale dojemnou řečí promluvil starosta obce p. J. Zuzaňák a p. P. Podmolík – farář. Při sypání hlíny na kořeny zpívány byly správcem školy nacvičené sbory školními dětmi a zdejší omladinou. Vhodné deklamace a sbírka na školní potřeby v obnosu 212 R 49 h zakončila tento památný den. Lípu daroval zdejší občan Baltazar Švajda z č. 34 a o správné zasazení pečoval absolvent hospodářské školy v Rožnově zdejší občan František Kovář z č. 72.

Lípa svobody zasazena jest na místě proti němuž určena jest novostavba budoucí školy. Zdejší občané si pozvolna uvědomují, že největším pokladem rodičů jsou děti a bohdá není snad daleká doba, kdy stará jednotřídní škola – popelka mezi valašskými školami – nahrazena bude novou školní budovou vyhovující počtu a potřebám dětí“.

Co k tomu ještě dodat?

T.G. Masaryk byl zvolen poslancem říšského sněmu za valašské okresy. O tomto svém vítězství ve volbách se dozvěděl na náměstí ve Valašském Meziříčí v roce 1907. Jako nový poslanec hájil zájmy Valašska a poslaneckou imunitu využil se začátkem první světové války k emigraci a v ní vyjednával o vzniku Československa. Otvíralo mu to dveře na vysoká jednání jak ve Francii, tak se západními mocnostmi.

Lípa svobody na horním konci Veselé pořád majestátně dává odkaz všem generacím na tento památný okamžik. Jako důkaz toho, že Veselané na něj nezapomínají, byl místním spolkem OS Ráj v roce 2011 postaven dřevěný památník s připomenutím této události.

Pan učitel Luděk Vosmanský je pochován na veselském hřbitově (zemřel 27.9.1924 ve věku 35 let), k jeho osobě a zejména jeho úsilí o stavbu nové školy ve Veselé se určitě ještě někdy příště vrátíme.

Jarmila Kubrická

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace