Znáte knihy o Gabře a Málince?

Znáte knihy o Gabře a Málince?

A víte, jak souvisí osobnost autorky – Amálie Kutinové, rozené Tauberové s naší obcí? Pokud to chcete vědět, čtěte dál …

Amálie Kutinová (roz. Tauberová) se narodila 22. června 1898 v Rouchovanech u Moravského Krumlova jako desáté dítě Jana Taubera a jeho ženy Amálie.  
Jan Tauber byl řídícím učitelem a zanechal velmi důležitou stopu i v Zašové :

Na včasném založení dobrovolného hasičského sboru v  Zašové měl hlavní zásluhu známý propagátor hasičské myšlenky řídící učitel Jan Tauber, vyučující na školách východní Moravy. V Zašové působil a vyučoval v letech 1890 – 1896. Na jeho snahy, hasičské působení i na úsměvné příhody z Valašska vzpomíná jeho dcera, spisovatelka Amálie Kutinová, která je autorkou známých knih, popisujících dětské příběhy Gabry a Málinky Tauberových. Zašovští občané, zvláště pak mladí, měli pro ušlechtilou hasičskou myšlenku propagovanou jejich učitelem pochopení a podporovali ji. Při prvním předběžném soupisu zájemců o členství se jich přihlásilo téměř 70. Ustaven byl zřizovací výbor, ve kterém pracovali Jan Tauber, Alois Špůrek a Josef Macháček. Společně vypracovali návrh stanov a služebního řádu který pak schválilo 23. dubna 1893 obecní zastupitelstvo. Díky osobní snaze a jednání iniciátora celé akce Jana Taubera, došlo 9. května 1893 ke schválení i od c. k. místodržitelství v Brně.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy