Život a dílo Metoděje Jahna

Život a dílo Metoděje Jahna

Na Metoděje Jahna a zvlášť jeho pobyt a působení v Zašové jsme už vzpomínali zde.  Spoustu zajímavých a doplňujících údajů se dočteme také v životopisné knize „Život a dílo Metoděje Jahna“…

Napsal ji Oldřich Rafaj a vyšla v roce 2012. My z ní budeme citovat stranu 18. – 30., kde se popisuje období jeho pobytu v Zašové. 

18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace