Z kroniky obce Veselá – díl III

Z kroniky obce Veselá – díl III

Třetím dílem kroniky obce Veselá od paní Jarmily Kubrické se podíváme na významná data od roku 1919 po současnost …

Několik významných dat z historie obce:
Rok
1919 – 15.6. první volby do obecního zastupitelstva, úřad starosty zastával Jan Zuzaňák – rolník z č.p. 6 (byl starostou od roku 1893)
1920 – obecní volby, starosta František Mičola č.p. 25
1922 – regulace řeky Bečvy, rozhodnutí zastupitelstva o stavbě nové silnice a mostu
1924 – obecní volby, starostou zvolen Jan Heryán
1925 – stavba mostu zadána staviteli Václavu Brdovi z Val. Meziříčí za 72 tis. Kč
1926 – stavba mostu a silnice dokončena (+50 tis. Kč)
1928 – první radiový přijímač u Josefa Stodůlky č.p. 46
1929 – 23.6. zadána stavba školy- trojtřídní – staviteli Demlovi z Valašského Meziříčí za 468 tis. Kč
1930 – zemřel starosta Jan Heryán, zvolen Jan Zuzaňák ml. z č.p. 6, v srpnu kolaudace nové školy
1936 – regulace potoka – postaveno 5 kamenných splavů
1937 – stavba hasičské zbrojnice
1940 – při velkých povodních odplaven dřevěný most, 1940-1941 výstavba nových pilířů
1944 – probíhal partyzánský odboj (scházeli se v domě č.p. 25)
1945 – 5.5. osvobození obce sovětskými vojáky (za zřícení podřezaného mostu hrozilo vypálení vesnice Němci před příchodem sovětských vojsk)
1946 – započato se stavbou mostu (pilíře z r. 1941)
1947 – dostavěn nový most, postaveno telefonní vedení, zřízen místní rozhlas
1948 – únorové události proběhly klidně, předsedou MNV zvolen František Adámek, dokončena oprava farního kostela
1952 – novým předsedou zvolen Evžen Bardoň
1953 – v květnu výměna peněz (v obci dáno k výměně 466 948 Kč za 19 602 Kč nových), prováděl Josef Tomšík
1954 – svépomocí vybudována nádrž na vodu, 12.9. v místním kostele provedeno svěcení varhan
1956 – nábor do Jednotného zemědělského družstva (JZD), předsedou zvolen Antonín Rudolf z č.p. 1, hostinec a obchod znárodněny pod názvem JEDNOTA
1958 – 14.5. zahájeny výkopové práce na stavbě kulturního domu v akci „Z“, tj. zdarma svépomocí občanů
1960 – 24.4. začal jezdit autobus do Zašové a Val. Meziříčí (naše obec jako poslední v okrese neměla autobusovou linku)
1962 – 10.2. sloučení JZD Veselá se Zašovou, 13.10. započato s přestavbou bývalého pohostinství (U Bardoně) na samoobsluhu potravin, v dokončeném kulturním domě proběhla první hodová zábava
1963 – 15.8. uvedena do provozu samoobsluha potravin, provedena přístavba pohostinství u kulturního domu.
1964 – započato se stavbou vodovodu, ing. Zdeněk Palát vypracoval projekt stavby a provedl zaměření stavby, spolu s ing. Václavem Kubrickým byli zvoleni ved. stavby, v řízení prací při stavbě obětavě spolupracoval Stanislav Riedl st.
1966 – 21.7. puštěna voda z prameniště do vodovodní nádrže, 22.7. do vodovodního potrubí
1975 – postavena budova mateřské školy s kotelnou
1977 – v akci „Z“ prodejna smíšeného zboží
1997 – plynofikace obce
2004 – opraven rezervoár vody a vybudováno 150 m potrubí pro zasněžování lyžařského vleku v horní části obce, další práce pozastaveny pro nedostatek finančních prostředků. Ve farním kostele dokončena generální oprava varhan za 100 tis. Kč. Byla vykácena alej kolem hřbitova, staré kamenné schodiště nahrazeno novým.
2005 – v obci prováděna výstavba kanalizace – projekt Čistá řeka Bečva, na pokrytí nákladů vyčleněno 1,5 mil. Kč, v srpnu dokončeny kanalizační řády a s tím související i opravy komunikací
2006 – v říjnu provedeno kolaudační řízení stavby kanalizace projekt Čistá řeka Bečva. Vysázena alej okrasných stromů podél nových kamenných schodů ke kostelu
2007 – završena stavba kanalizace realizací domovních kanalizačních přípojek na odtokovou síť, provedena oprava komunikace ke kostelu a vybudována nová parkovací plocha pod kostelem, dokončeno večerní osvětlení lyžařského vleku
2009 – oprava dlažby a chodníků kolem kostela a oprava kříže
2010 – úpravy parku a okolí kulturního domu, vybudování cyklostezky podél řeky Bečvy
2011 – rekonstrukce střechy fary ve Veselé, dokončena oprava cihelné kapličky v lese na horním konci v blízkosti vodojemu
2012 – nová fasáda fary, oprava lesní cesty nad kostelem, úprava a rozšíření komunikace při výjezdu z Veselé na silnici směr Valašské Meziříčí – Rožnov p. Radhoštěm, nové autobusové zastávky u hasičské zbrojnice a na dolním konci obce, úprava prostranství rozcestí „Ráj“ a u „Lípy svobody“

Na záznamech v kronikách naší obce se podíleli kronikáři – v letech :

1919-1932 Michal Bechný č.p. 20
1933-1959 Richard Bechný č.p. 82
1960-1970 Jaroslav Horák č.p. 84
1971-1992 Evžen Bardoň č.p. 111
1993-2012 Anna Palátová č.p. 63
2013 – současnost – Jarmila Korábečná


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace