Výročí v roce 2023

Výročí v roce 2023

Která výročí dění v Zašové a Veselé  připadají na trojkový rok ? To se dozvíte v následujícím článku, za který děkuji Marceli Janišové …

Jaká výročí si Zašová připomene v roce 2023?

Podívejme se nejdříve na ta novodobější, tj. události minulé ho a tohoto století. Před 95 lety, v roce 1928, bylo povoleno zřízení kinoprovozu v sokolovně. První film se však promítal až 21. 8. 1929, a byla to veselohra československé produkce Ve dvou se to lépe táhne.  V roce 1953, před 70 lety, byl ve středu obce odhalen dodnes stojící pomník obětem druhé světové války. Velké výročí, 60 let od zahájení výuky,  si letos připomene naše škola. V říjnu 1963 byla slavnostně otevřena nová (stávající) budova tehdejší měšťanské školy.  V tomtéž roce byla v Zašové zřízena dětská ambulance. O dvacet let později, v roce 1983 byla otevřena nová budova (dnešní) mateřské školky, a to pro 90 dětí.
Před 25 lety byla 28. října 1998 při příležitosti 80. výročí vzniku samostatné republiky v parčíku u dolního mostu slavnostně odhalena busta T. G. Masaryka. Původní památník T. G. Masaryka v tomtéž prostoru byl postaven již 28. 10. 1920 okrašlovacím spolkem „Pěkná myšlenka“ jako první na Valašsku a snad i na Moravě.  Ač je to k nevíře, 1. 7. to bude už 20 let, co zubní ordinaci po MUDr. Takáczovi převzala současná zubařka MUDr. Petra Kreuzová. V tomto roce, tedy r. 2003, jsme také mohli ochutnat první várku zašovského piva, byla dokončena stavba Sport Centra u školy, ale také obec prodala budovu bývalého Revíru do soukromých rukou.  A bude to už 10 let, co byla před poutí zbourána hospoda u Petřeků a na konci roku 2013 slavnostně otevřen nový kulturní dům. Zabrousíme-li do dávnější historie, zjistíme třeba, že v roce 1783, tj. před 240 lety byl dvorským dekretem zrušen řád trinitářů, včetně konventu v Zašové.
Před 200 lety (4. 5. 1823) byl pořízen nový (současný) hlavní oltář zašovského kostela od fulneckého sochaře Josefa Skladaře.  Velké výročí, 130 let od svého založení v r. 1893,  si 23. dubna připomene zašovský Sbor dobrovolných hasičů. A o pět let později, v roce 1898, zahájil Rudolf Schattlauer výrobu gobelínů v západním křídle kláštera. Podívejme se ještě na některé významné osobnosti Zašové. Letos si připomeneme 40 let od úmrtí Václava Jaromíra Daňka, válečného letce, rodáka ze Zašové, 50 let od úmrtí básnířky Marie Holišové, 30 let od úmrtí PhDr. Arnošta Kubeši, etnografa a učitele v Zašové. Bude tomu již 120 let, co zemřel kněz Josef Odstrčil, 80 let, co zemřela paní Růžena Staňková, spoluzakladatelka Ústavu sv. Josefa v Zašové a připomeneme si 280 let od smrti kantora a kronikáře Jana Bartoloměje Vranečky.
Připomeňme však také některá výročí narození. Před 160 lety, r. 1863, se narodil budoucí kamenický mistr a majitel lomů Karel Kerle. Před 120 lety Jan Poruba, hudebník a učitel hudby, a také farář Heřman Štíhel. Bude tomu také 110 let, co se narodila vyšívačka Marie Košárková, nositelka titulu Mistryně lidové umělecké výroby. Určitě výčet není úplný, ale snad bude sloužit jako připomenutí mnoha šikovných lidí, kteří jsou se Zašovou spojeni.

Jaká výročí si v roce 2023 připomene Veselá?

Před 120 lety, 6. září 1903, byl do neoznačeného hrobu na veselském hřbitově pohřben právník a někdejší starosta Valašského Meziříčí, poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady ve Vídni JUDr. Alois Mikyška.  Před 95 lety, 28. října 1928, byl v rámci oslav 10. výročí vzniku republiky slavnostně posvěcen základní kámen nové školy. 30 března to bude 90 let, co v roce 1933 povolil Zemský úřad v Brně založení Dobrovolného hasičského sboru ve Veselé. Připomeňme, že to byl rok světové hospodářské krize a nezaměstnanost ve Veselé dosáhla 70 %.
Před 65 lety, v roce 1958, byly zahájeny výkopové práce pro základy kulturního domu, který byl pak otevřen o čtyři roky pozdějiv roce 1962.  V listopadu 1963, tedy před 60 lety, došlo ke sloučení veselského zemědělského družstva s JZD Zašová.  Před 55 lety, v roce 1968, byl založeno družstvo házené, píšou se začátky TJ Sokol Veselá. O pět let později, v roce 1973, přibývá oddíl tenisu. 55 let také mají dvě lípy, vysazené za pomníkem padlých při příležitosti 50 let od vzniku samostatné republiky. A 40 let letos oslaví samoobsluha, která byla vybudována místními občany v akci „Z“ v letech 1980–1983. Co se týče osobností Veselé, vybíráme alespoň za učitele 120 let od narození Josefa V. Tomšíka (1903–1996),  za duchovní 20 let od úmrtí P. Karla Dronga, 100 let od smrti P. Rudolfa Holuba a 45. výročí úmrtí P. Jana Heryána. Z bývalých starostů vzpomeňme zástupce Zuzaňáků: 160 let uplyne od narození Jana Křtitele Zuzaňáka (*1863), 120 let od úmrtí Josefa Zuzaňáka (1903) a 70 let od úmrtí starosty Jana G. Zuzaňáka (1953).  Zajímá-li vás z historie našich obcí více, vše se můžete dočíst v knihách Zašová v proměnách časů a Veselá v proměnách časů, z nichž jsem čerpala. 
  M. Janišová


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace