Veselské Vánoce s J. J. Rybou …

Veselské Vánoce s J. J. Rybou …

24.12. zazní opět známé „Hej, mistře!“ – na vánoční mši ve veselském kostele. Loňský rok uplynulo 250 let od narození jejího autora – Jakub Jan Ryba se narodil 26.10.1765 v Přešticích na Plzeňsku.

I když je autor vnímán zejména jako hudební skladatel – páteří jeho díla je hudba církevní, jež vznikala z praktické potřeby rožmitálského kůru (z jeho rozsáhlého díla – na 1100 skladeb, které rozsahem, obsazením i náročností překračovala hranice možností Rybova působiště, se zachovala pouze část, zhudebnil i básně českých obrozeneckých básníků Antonína Puchmajera, Šebestiána Hněvkovského a Vojtěcha Nejedlého).

On sám spatřoval smysl svého života v pedagogické činnosti, do výuky zaváděl moderní prvky, snažil se děti přivést od bezduchého memorování k přemýšlení, v osvícenském duchu děti vychovával a vštěpoval jim i základní hygienické návyky. Už v dětství projevil hudební nadání (hrál na housle, klavír i varhany), studoval piaristické gymnázium v Praze, po jeho ukončení pak filosofii na univerzitě. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku pod Brdy a pak od svých 22 let od února 1788 působil až do smrti jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. S manželkou Annou, dcerou rožmitálského purkrabího, měli 13 dětí, z nichž se dospělosti dožilo jen sedm, největší kariéry dosáhl syn Josef Arnošt Ryba, který se stal profesorem očního lékařství na Pražské univerzitě a v letech 1847-1849 byl děkanem lékařské fakulty.

Jakub Jan Ryba udržoval styky s první generací českých vlastenců. V  Rožmitále zažíval i trápení způsobená konflikty s církevními a vrchnostenskými nadřízenými a názorovou zaostalostí okolí, potýkal se též údajně s finančními problémy. Nadaný hudebník ukončil svůj život sebevraždou 8.4.1815 v lese u obce Voltuš, kde si břitvou prořízl průdušnici a krční tepnu. Dříve se uvádělo, že byl u Ryby nalezen dopis, v němž líčil, že se mu zošklivil „tento ošemetný svět země“. Podle některých zpráv byl poslední kapkou pro Rybovo rozhodnutí skoncovat se životem fakt, že rožmitálský farář pravděpodobně ustoupil od rozjednané opravy kostelních varhan, které byly rozladěny a v žalostném stavu a dle Ryby potřebovaly důkladnou opravu. Jako sebevrah byl pochován na zrušeném morovém hřbitově a teprve po čtyřiceti letech spočinul na rožmitálském hřbitově. Na místě jeho smrti postavili v roce 1854 lesní dělníci malý kamenný křížek, v roce 1933 byl však doplněn kamennou mohylou, která zde stojí dosud.

Česká mše vánoční, kterou Jakub Jan Ryba složil ve svých 30 letech, svou zpěvností a něhou osvětluje svátky na konci roku v mnoha kostelích v tento čas, a to již téměř 220 let od svého vzniku.

Hodně návštěvníků veselského kostela se jistě ke kostelnímu sboru přidá a budou zpívat v  tento letošní Štědrý den společně s námi, mši znají, protože svého času tato mše byla zpívána pěveckým sborem VESELAN, a to nejen ve veselském kostele, ale i na vánočních koncertech v sále zámku Žerotínů a v kostele ve Valašském Meziříčí. VESELAN zpíval Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby společně s  ženským pěveckým sborem vsetínských učitelek vedených paní Květoslavou Duřpekovou a mužským pěveckým sborem BESEDA. Věřte, že to byl nádherný zážitek! Umocněný navíc krásnou atmosférou přicházejících vánoc…
Pěvecký sbor BESEDA vznikl už v roce 1862. Ke stálým členům sboru patřil téměř 60 let i profesor Jiří Demel, všestranná osobnost kulturního dění na Valašsku. Kromě zpívání se podílel i na skladbě a režii koncertních vystoupení, konferoval a také sepisoval všechny publikace, které vycházely u příležitosti kulatých výročí pěveckého sboru. Paní Duřpeková byla učitelkou základní umělecké školy a dlouhé roky pracovala jako dirigentka a organizátorka pěvecké činnosti v regionu. Před listopadem 1989 byla tajně vysvěcena jako řádová sestra a pěvecký sbor řádové jméno své zakladatelky HEDVIKA přijal jako svůj název. Oba pěvecké sbory dosud existují, je velká škoda, že nemůžeme totéž říct i o pěveckém sboru VESELAN.

Pěvecký sbor VESELAN řídil dlouhá léta pan Josef Bechný, varhaník veselského kostela. S největší pravděpodobností jsou jeho rukou psané poznámky na partituře, kterou mi zapůjčil Štěpán Mach, který letos s námi Českou vánoční mši „Hej, Mistře“ od Jakuba Jana Ryby nacvičuje. Z poznámek je patrno, že tato mše byla zpívána několikrát, mše byla zpívána L.P. 1972, dále pak u L.P.1980, zde napsáno: „velmi významné pro náš sbor bylo spoluúčinkování této mše spolu ženským pěveckým sborem vsetínských učitelek a mužským pěveckým sborem Beseda z Valašského Meziříčí a orchestrem Lidové školy umění z Valašského Meziříčí. Vystoupení bylo 18.12.1980 v Novém Hrozenkově a 21.12.1980 a 8.1.1981 ve Valašském Meziříčí s velikým úspěchem. Účinkovalo celkem 120 lidí, z toho 40 hudebníků! Řídil učitel Turek. Od roku 1980 zúčastnil se náš sbor ve Valašském Meziříčí každý rok, tj. roku 1985 po páté!

L.P.1983 provedení bylo podáno velmi dobře, zvláště při mši 25.12., snad to bylo nejlepší vůbec. Jak sbor, tak hudba rovněž varhany! Zájem o naše půlnoční je mimořádný i u přespolních, bylo zde asi 18 aut mimo aut hudebníků!“ Není divu, vždyť jen hudbu obstarávali hudebníci na troje housle, dva klarinety, dvě trubky, trombon, basu a varhany!

Na přiložené fotografii, kterou mi zapůjčila paní Ludmila Piskláková, je soubor v tomto složení:

  1. Řada nahoře: Petr Bechný, Ing. Jaroslav Horák, Jan Poruba ml., Kamil Pavlát, Josef Pavlát, Josef Skalka, Antonín Rudolf, Ing. Václav Kubrický, Luděk Bechný, Karel Korábečný,

  2. Řada uprostřed: Josef Heryán, Jiljí Kubrický, Irena Podzemná, Marie Matulová, Justina Bardoňová, Anna Nováková, Marie Zuzaňáková, Ludmila Kubrická, Josef Bechný, Jan Poruba st., Josef Horák

  3. Řada dole: sbormistr a varhaník Josef Bechný, Marie Bechná, Olga Riedlová, Marie Rudolfová, Jaroslava Kubrická, Alena Porubová, Marie Bechná, Anna Palátová, Máša Pšenicová, Anna Bechná, Ludmila Piskláková

    sbor-veselan-1

    Pěvecký sbor VESELAN

    Všichni zpěváci pěveckého sboru VESELAN dlouhá léta svým zpěvem rozdávali radost do našich srdcí. Někteří z nich mezi námi už nejsou – snad stejně krásně zpívají i tam někde na tom kůru nebeském …

sbor-veselan-2

Krásné vánoce přeje Jarmila Kubrická


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy