Veselské nářečí

Veselské nářečí

Ukázka mluvy zapsaná počátkem 20 století …V roce 1908 vyšla nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění zajímavá práce Dr. Antonína Kašíka nazvaná „Popis a rozbor nářečí středobečvanského“. Mimo jiné je zde uveden i přepis rozhovorů autora s „rodilými mluvčími“. Zde uvádím příklady takové autentické mluvy jedné Veselanky.

Za poskytnuté materiály děkuji Jožkovi Krůpovi.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace