Panna Maria Zašovská – obec Choryně

Panna Maria Zašovská – obec Choryně

Jsem moc rád, že jsou mezi námi další, kteří se aktivně zajímají o historii Zašové a ještě o tom něco napíší. V pořadí druhý článek o odkazu Panny Marie Zašovské – tentokráte z obce Choryně sepsal Jirka Šimčík – díky za to …

Panna Maria Zašovská – obec Choryně

K této kapličce jsem se dostal úplnou náhodou. Roku 2011 si u mne zadal tehdejší starosta Choryně zaměření všech kapliček ve středu obce – a že jich tam mají (ale to by bylo na další článek).

Socha v jedné z kapliček mi připadala povědomá, ale opravdu jsem tehdy nepoznal, že se jedná o vyobrazení Panny Marie zašovské. Až při expedici projektu na památkové péči ve Valašském Meziříčí jsem zjistil více…

Barokní kopii zašovské Panny Marie můžeme spatřit i v sochařském provedení. Najdeme ji ve vesnici Choryně, která leží 6 km severozápadně od Valašského Meziříčí.

U silnice v centru obce stojí výklenková kaplička, která zadní stěnou přiléhá k vesnickému řadovému domu s číslem popisným 45. Jedná se o drobnou stavbu hranolového charakteru, zastřešenou sedlovou střechou. Čelní stěna je otevřena vysokým vstupem vybaveným novodobou ocelovou mříží. Sedlová střecha s pálenými taškami spočívá na odstupňované korunní římse, nad níž se zvedá trojúhelníkový štít s kapkou ve vrcholu. V interiéru stojí vysoký, bohatě profilovaný kamenný podstavec se sochou Panny Marie s dítětem v náručí.

Autor sochařského díla pojal námět trošku jiným způsobem, než jak je pojatý v originále. Vezmeme-li díla z celkového pohledu, jsou zde vyobrazeny stejné prvky: stojící Panna Marie s Ježíškem v pravé ruce, šňůra v levé. V choryňském výjevu nejsou zobrazeni dva andělé s nápisovými páskami, chybí klečící rytíř s erbem. Madona je sice oblečena do červeného roucha s bílým pláštěm jako v gotické malbě, ale přepásaná stuha kolem šatu a lemy jsou zlaté. Stejnou barvu jako v originále má i šňůra ukončená dvěma střapci, kterou Madona přidržuje v pozvednuté levé ruce. Obdobně ztvárněna je i pozice Ježíška, jeho levá ručička spočívá na Mariině hrudi a v pravé s největší pravděpodobností držel knihu. Jiné je zahalení dítěte. V barokní soše má Ježíšek bílou košilku, která mu zahaluje celé tělíčko krom nožiček (v původní malbě jsou nožičky zcela zakryty zeleným šatem). Drapérie vykazuje velký záhyb na Madonině plášti. Na tváři Marie se vykreslují drobná ústa s plnějším horním i dolním rtem, krátký nos a tenké zvýrazněné obočí, pod kterým září modré oči. Na její hlavě spočívá koruna.  Stěnu v dolní části podstavce zdobí znak majitelů panství Kaltschmiedů z Eisenberka a po stranách velké číslice nesoucí dataci 1764. Socha Panny Marie Zašovské byla dne 12. dubna 2010 prohlášena za kulturní památku. Ke zhotovení mariánské sochy se zachovala zajímavá legenda: „R. 1764, kteréhosi dne jela paní baronka Kaltšmídová v kočáře vesnicí. Na návsi se koně splašili, a ona se s kočárem vyvrátila a z něho vypadla. Zůstala však jako zázrakem zachráněna. Proto na poděkování Pána Bohu za tuto záchranu a na památku dala postaviti na témž místě, kde byla na zem vyhozena, kapličku cti P. Marie.“

Kaple

Kaplička – obec Choryně

 

Socha

projekt Kaple – projekt

 

Prameny:     Archiv MěÚ Valašské Meziříčí
                     Archiv obce Choryně
                     D
iplomová práce: Bc. R. Pavelková – Středověké obrazy madon a jejich druhý život v baroku

 

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy