Paleontologický průzkum a popis lokality v obci Zašová

Paleontologický průzkum a popis lokality v obci Zašová

Dnes si přiblížíme toto zajímavé téma díky středoškolské práci z roku 2013. Autor je Jiří Schön a celý název díla je :  Paleontologický průzkum a popis lokality v obci Zašová v istebňanském souvrství slezské jednotky (svrchní křída, Vnější Západní Karpaty)

Malá ochutnávka z jinak obsáhlého odbornějšího textu zde:

Obec Zašová se nachází v Rožnovské brázdě, konkrétně v Zašovské pahorkatině. Rožnovská brázda je součástí Moravskoslezských Beskyd. Istebňanské souvrství se v této obci vyskytuje na východě v místní části Pohoř, v údolí Zašovského potoka a na západě až po Černý kopeček (393 m n. m.). V podloží Pohoře se nachází godulské souvrství. Nadloží tvoří převážně pelitické paleogenní usazeniny. Na obou stranách potoka se těžily istebňanské pískovce, proto jsou svahy Pohoře i Černého kopečku příkré. Na pravé straně potoka pod Černým kopečkem se nachází bývalý lom. Mezi lety 1903 – 1933 ho provozoval Karel Kerle, od roku 1933 – 1950 jeho syn František. V roce 1950 byl kamenolom uzavřen.
Kerlův lom se rozkládá v horní části obce na pravém břehu Zašovského potoka ve svahu pod Černým kopečkem. Je rozdělen do dvou těžných pater. Těžil se zde kvalitní pískovec a také méně kvalitní istebňanská břidlice a porézní pískovce. Ze slepencových poloh se hojně zachovaly valouny. Tvoří je křemen, drobové pískovce, žuly, fylity a vápence. Slepence obsahují železitý tmel.
Pozemek, na kterém se lom nachází, spadá do vlastnictví obce a je označen v katastru nemovitostí jako neplodná půda. Jeho celková rozloha je 26 482 m². Kromě občasných motokrosových závodů již není tato oblast jinak využívána. Protože je lom od 50. let minulého století opuštěn, je celé území pokryto hustou vegetací, která komplikuje přístup do některých částí.

Děkuji autorovi za svolení k uveřejnění a celý text najdete zde: Paleontologický průzkum a popis lokalit Západní Karpaty)


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace