Obecní kronika 2008

Obecní kronika 2008

Kronika obce Zašová rok 2008 byla psána v průběhu roku 2011. V měsíci dubnu (27. 4. 2011) zasáhla mnohé zpráva o úmrtí kronikářky, paní Anny Porubové…. Učila na místní ZŠ a provedla prvními školními léty několik generací žáků. Donedávna vedla Klub důchodců, aktivně spolupracovala s obcí při zpracování Zašovských novin a byla kronikářkou obce. Kronika 2008 zůstala nedokončena.
V květnu 2011 se přihlásila k vedení kroniky p. Mgr. Jindřiška Daňková. Bylo nutné tuto kroniku doplnit, upravit, dále dopsat rok 2009, 2010 a průběžně zaznamenávat rok 2011.
2008 Kronika-Zaov-2008


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy