Metoděj Karel Bystřický – výročí …

Metoděj Karel Bystřický – výročí …

Dnes je to 40. let, kdy zemřel v Zašové kněz, básník a spisovatel Metoděj Karel Bystřický – Drda. Připomeňme si, kdo to byl článkem od Richarda Sobotky …

Slasti srdce – strázně života

Život a dílo kněze, básníka a spisovatele Metoděje Karla Bystřického – Drdy.
Metoděj Karel Bystřický (vl. jm. Drda), spisovatel, nar. 11. 8. 1907 Vidče, zemř. 18. 3. 1975 Zašová.
 O svém rodišti napsal knížku psanou v nářečí „Figurky zpod Radhoště“. Děj knihy „Za hlasem srdce“ se odehrává v Bystřici pod Hostýnem a na Hostýně. Napsal knihu „Bílé ruce“ (rok vydání neuveden). Román „Portáš Jurka“ zůstal v rukopise (rok napsání neuveden). Z celého literárního díla M. K. Bystřického – Drdy vyznívá jeho láska a obdiv k rodnému kraji.

Metoděj Karel Bystřický – Drda se na narodil na Videčských Pasekách jako desáté dítě z jedenácti sourozenců. Přifařením Videčských Pasek do Valašské Bystřice prožil dětství a mládí tam. Po absolvování Reálného gymnázia v Uherském Hradišti vstoupil do řeholního řádu Salvatoriánů ve Valašském Meziříčí, působil také v Brně a v Prostějově. Jako římskokatolický kněz řádu koleje Salvatoriánů přijal řeholní jméno P. Irenej Metoděj Drda, SDS.

Věnoval se psaní článků a básní, zejména pro Noviny z Pod Radhoště, které vycházely ve Valašském Meziříčí. Jeho fejetony byly tištěny v kalendářích. Psal texty k písním, které byly zhudebněny např. Vojtěchem Říhovským.

V roce 1950 byl v období represe proti církvi zatčen. V tomto roce byl tajně vysvěcen na římskokatolického kněze. Po zatčení byly jeho nedokončené práce i knihovna zlikvidovány. Posledních pět let života o něj pečovaly sestřičky ze Zašové.

Metoděj Karel Bystřický – Drda zemřel 18. 3. 1975 v Zašové. Jeho ostatky jsou uloženy ve Valašské Bystřici u kostela, po pravé straně vstupu.

Děj románu „Portáš Jurka“, historický obraz z 18. století, autor umístil do zcela konkrétní krajiny (dnes) Valašské Bystřice, Vidče, Zašové (především jako poutního místa), Valašského Meziříčí a okolních hor. Autor se věrohodně zmiňuje o životě lidí. Vychází z důvěrné znalosti kraje, ve kterém se narodil, kde pak také svůj život dožil. V tom je toto jeho dílo nejsilnější a knihu „Portáš Jurka“ lze považovat za nejlepší dílo, která napsal. Lze jen litovat, že k vydání právě této knihy mu už zřejmě nezbývalo sil, ale nebyla k tomuto počinu nakloněna ani politická a společenská doba. Sice není uvedeno, kdy byl román napsán, lze se však domnívat, že se tak stalo buď před zatčením autora, patrně před rokem 1950, nebo až po propuštění z vězení, kolem roku 1960. Román „Portáš Jurka“ vyšel až po autorově smrti samizdatem (rok neuveden).
V roce 2001 byl Metoděj Karel Bystřický – Drda při oslavách 350 let obce Valašské Bystřice jmenován osobností obce. Metoděj Karel Bystřický – Drda byl v dubnu 2005 navržen Augustinem Drdou Radě starších při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na zápis do Knihy Paměti kraje v níž jsou uváděny osobnosti, které se významně zasloužily o Moravské Valašsko. V prosinci 2005 Rada starších zápis Metoděje Karla Bystřického – Drdy do Knihy Paměti kraje doporučila a ředitel Valašského muzea v přírodě ing. Vítězslav Koukal, CSc. schválil.
Richard Sobotka

Hrob Val Bystř

Hrob ve Valašské Bystřici

Portáš Jurka

Titulní strana knihy Portáš Jurka, která vyšla v samizdatu

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy