Lokalizace zaniklé vsi Hondorf

Lokalizace zaniklé vsi Hondorf

Štítky :

Uveřejňujeme zajímavou práci Jana a Šárky Anlaufových, která se týká i naší historie …Celý název práce je Lokalizace zaniklé středověké vsi Hondorf na Rožnovsku – vyšlo v Acta Musealia roku 2018 …
Zajisté víte, že nedaleký vrch nese jmého Hodorf – více na mapce.

anlauf-anlaufova-lokalizace-zanikle-stredoveke-vsi-hondorf-na-roznovsku-2018


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace