Jedno 50 leté výročí …

Jedno 50 leté výročí …

Dnešním článkem Jožky Krůpy si připomeneme 50 let od události, kterou jsme popisovali i zde…Díky dozvukům a jakési setrvačnosti Pražského jara si katolická církev v tehdejším Československu mohla připomenout výročí 1100 let smrti sv. Cyrila způsobem, jaký by byl ještě krátce předtím a dlouho potom nemyslitelný. Uskutečnila se dokonce pouť do Říma, takové štěstí však mělo jen málo lidí. Proto se zrodil nápad: když nemohou lidé ke hrobu sv. Cyrila, aby se poklonili jeho ostatkům, připutuje sv. Cyril k nim. V pokladu olomouckého katedrálního chrámu sv. Václava je přece relikviář sv. Cyrila. (Relikviář má tvar monstrance a je to vídeňská práce z roku 1882.)

Byla zorganizována akce, které někde dokonce říkali „vizitační cesta sv. Cyrila“. Relikviář putoval významnými moravskými farnostmi a záleželo na místních věřících, s jakou invencí přistoupí k možnosti podílet se po tak dlouhé době na veřejné náboženské slavnosti. O tom, jak se této příležitosti chopili v Zašové, vypráví dobový zápis a pamětníci:

Naše farnost uvítala ostatky sv. Cyrila ve středu 23. 7. večer na dolním konci obce za účasti asi 950 věřících a kněží z blízkého okolí. Ostatky převzal a modlitbou uvítal místní farář, družička básní a zástupce místního národního výboru proslovem. Následný průvod do asi kilometr vzdáleného kostela byl velkolepý, takovou slavnost obec dlouho nezažila: v průvodu dvě hudby, krojovaní Valaši a Valašky, skautky, družičky, hasiči v uniformách a množství lidí. Samotný relikviář byl připevněn na nosítkách, které na ramenou nesli čtyři mladíci, v doprovodu čtyř dívek v dlouhých bílých šatech a s liliemi v rukou. Po stranách kráčeli mladí muži ve valašských krojích jako čestná stráž. Před relikviářem byla nesena velká písmena „MC“ značící nejen iniciály věrozvěstů, ale v tomto pořadí také řecké číslice 1000 a 100 jako připomínku výročí smrti apoštola Slovanů – sv. Cyrila.

Nad vchodem do kostela byl velký nápis „Nezhyne rod, jenž věřit neustane“, vše vyzdobeno květinami a chvojím. Součástí obřadů v kostele byla i ukázka evangelia zpívaného ve staroslověnštině. Farníci odcházeli z kostela šťastni, že „dnes zůstane v jejich obci sv. Cyril na noc“. Během celého následujícího dne přicházeli do kostela lidé poklonit se vystavenému relikviáři, teprve večer za zpěvu papežské i státní hymny a za hlaholu zvonů byl relikviář podobně slavnostně vynesen před kostel, kde už čekal konvoj 15 aut. Početná delegace družiček a valachů coby zástupců zašovských farníků tak mohla doprovodit tuto více než symbolickou návštěvu slavného moravského světce až do Rožnova. Před rožnovským kostelem vystoupily z aut jako první malé družičky a místo, kde měl být relikviář vystaven, posypaly kvítím, teprve pak byl z auta vynesen samotný relikviář a předán Rožnovanům jako vzácná štafeta.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace

Archivy