Dříve a nyní – budova „klášterní“ školy

Dříve a nyní – budova „klášterní“ školy

Určitě jste zaregistrovali, že obci brzy připadne areál bývalého kláštera – byl tam ústav, škola, řádové sestry, domov důchodců, ústav sociální péče … O tom však více v krátké anotaci dnešního dílu „dříve a nyní“, kde se zaměříme na cihlovou budovu – dříve školu. Za text děkuji Jirkovi Šimčíkovi, který při zaměřování a studiu starých plánů objevuje mnoho zajímavého – o tom ale někdy příště …

Historie objektu

V letech 1911 – 1913 byla v areálu kláštera postavena nová budova Ústavu, kterou si vyžádal vzrůst počtu chovanek. Jedná se o volně stojící třípodlažní budovu ve stylu geometrické secese s rizality na východní a západní straně. Na východní straně je jako zdobný prvek postaven dvoupatrový balkón s kruhovými pískovcovými sloupy.  V budově byly umístěny ložnice a obecná škola. Navíc také domácí kaple vysvěcena sv. Josefovi.

Do Ústavu byly 3. září 1913 povolány sestry řádu Neposkvrněného početí Panny Marie, které převzaly chod nově zřízené obecné školy. Zašovou tento řád opustil roku 1920 a nahradila je kongregace školských sester de Notre Dame, které od roku 1920 spravovaly navíc mateřskou školu a starobinec.

V letech 1947 – 1949 proběhlo zestátnění majetku školských sester de Notre Dame. Sestry odjely z Ústavu 28. září 1950, kdy správu ústavu převzalo ministerstvo sociální péče. Po roce 1950 byly prováděny dílčí rekonstrukce a přístavby k objektu.

Byla postavena kotelna (nyní údržba), nad kterou byla provedena zastřešená terasa pro chovance ústavu. Ze severní strany byly postupně přistavovány hospodářské objekty pro provoz ústavu (garáže, sklady, technický dvůr). Rovněž byla provedena rekonstrukce střešního pláště s výměnou krytiny a klempířských prvků. Stávající keramická krytina byla nahrazena plechovou. Také byl upraven okapový systém do dnešní podoby. Byla vyměněna okna, původní kastlová za okna zdvojená. Ve vnitřní dispozici objektu byly nově řešeny umývárny a sociální zázemí pro chovance a personál ústavu.

Od doby vzniku budovy nebyla provedena žádná celková rekonstrukce objektu. Hlavně instalace (elektro, voda, kanalizace, topení) byly opravovány jen lokálně, popřípadě bylo prováděno napojení na stávající potrubí novým potrubím atd.

škola

Původní stav kolem roku 1913

škola1

Současný stav – rok 2016 před rekonstrukcí

zasova-v

Historický pohled na budovu od hřbitova

19__ žehnání ústavské školy 01

Slavnostní žehnání ústavské školy – pohled na nádvoří

19__ žehnání ústavské školy 02

Slavnostní žehnání ústavské školy – pohled na nádvoří

19__ žehnání ústavské školy 03

Slavnostní žehnání ústavské školy – příchod průvodu podél klášterní zdi

 

 

 

 

 

 

Děti před klášterní školou – ročník 1955


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace