Zbožné nadace v obcích Zašová a Veselá

Zbožné nadace v obcích Zašová a Veselá

Zbožné nadace v obcích Zašová a Veselá na základě Liber erectionum (1656 – 1746) – diplomová práce Lucie Žlebkové z FF Masarykovy univerzity Brno.

Diplomová práce přibližuje problematiku zbožných nadací odkazovaných na kostely v Zašové a ve Veselé na přelomu 17. a 18. století. Základním pramenem, z něhož tato práce vychází, je Liber erectionum neboli kniha nadání, která zaznamenává zbožná obdarování dvou kostelů na Valašsku, nacházejících se v sousedních vsích a spadajících pod rožnovskou farnost. Větší pozornost je věnována zašovskému kostelu, protože se jednalo o významný poutní kostel kraje a množství darů sem přinášených a odkazovaných bylo mnohonásobně vyšší než množství darů na veselský kostel. Práce se prostřednictvím analýzy jednotlivých údajů, které zápis nadání obsahuje, zaměřuje na to, kdo vlastně byli donátoři těchto darů a odkud pocházeli, jaká byla podoba darů a kdy a proč byly darovány. V textu je také věnován prostor konkrétním osudům několika donátorů a důvodu jejich zbožného obdarování. Rok vydání 2014 a zdroj : http://is.muni.cz/

Diplomova_prace_L._Zlebkova_zbozne nadace v obcich Zasova a Vesela

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace