Vánoce za námi …

Vánoce za námi …

V příspěvku paní Kubrické se ohlédneme za historií české mše vánoční, jak se zpívala ve Veselé od roku 1980 až po dnešek …

Tak kolem nás proběhly zase vánoce. Letos opravdu magické a bohaté na kulturní zážitky, skoro by se dalo říct až neuvěřitelné na tak malou valašskou vesnici. Vánoční mše ve veselském kostele se opět nesla v duchu Jana Jakuba Ryby a jeho České mše vánoční. A nejen tady!

Tato mše byla ve Veselé poprvé zpívána v roce 1952, sbor zpíval pod taktovkou varhaníka Josefa Bechného. V té době působil ve farnosti farář Karel Drong, všestranně vzdělaný kněz, který využíval svého hudebního nadání při nácviku vánočních mší.

Česká vánoční mše Jana Jakuba Ryby je ve Veselé nerozlučně spjata se souborem VESELAN, který tuto mši zpíval nejen ve veselském kostele, ale i v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí a dalších místech, nezapomenutelné jsou vánoční koncerty v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Z dochovaných poznámek na partituře této mše se můžeme dočíst: „velmi významné pro náš sbor bylo spoluúčinkování této mše spolu s ženským pěveckým sborem vsetínských učitelek a mužským pěveckým sborem BESEDA z Valašského Meziříčí a orchestrem Lidové školy umění z Valašského Meziříčí. Vystoupení bylo 18.12.1980 v Novém Hrozenkově a 21.12.1980 a 8.1.1981 ve Valašském Meziříčí s velikým úspěchem. Účinkovalo celkem 120 lidí, z toho 40 hudebníků. Řídil učitel Turek. Od roku 1980 zúčastnil se náš sbor ve Valašském Meziříčí každý rok, tj. roku 1985 po páté! L.P. 1983 provedení bylo podáno velmi dobře, zvláště při mši 25.12., snad to bylo nejlepší vůbec. Jak sbor, tak hudba, rovněž varhany. Zájem o naše půlnoční je mimořádný i u přespolních, bylo zde asi 18 aut mimo aut hudebníků!„

V osmdesátých letech minulého století bylo pěvecký sbor VESELAN hodně slyšet, což je patrno i z poznámek vedených jednou z jeho členek …

Poznámky dál pokračují:

V období roku 1983 se náš sbor opět podílel při různých oslavách v naší obci. Započali jsme hned 22. ledna, kdy slavili naši místní požárníci padesátileté výročí trvání požárního sboru ve Veselé. Náš pěvecký sbor pod vedením Josefa Bechného se také rád připojil k oslavě této významné události v obci krátkým vystoupením. Byly předneseny písně: Dolina, dolina, Nechoď k nám, synečku, Tancuj, tancuj, Zahučaly hory, Aká si mi krásná. Toto vystoupení bylo pěkně hodnoceno i bývalými občany naší obce, kteří byli mile překvapeni, že v jejich rodišti takové těleso existuje.

V polovině února vystupoval sbor při slavnostní schůzi k únorovým událostem v sousední obci ve Stříteži. 13. března při oslavách Mezinárodního dne žen v našem kulturním domě přispěl nás sbor uvedením čtyř písní k oslavě svátku žen.

Poslední naše vystoupení v této polovině roku 1983 mělo vyvrcholit přednesem naší státní hymny při májových oslavách v sobotu 7. května u Pomníku padlých. Bohužel přednes naší státní hymny byl velice neuspokojivý. Příčin je jistě několik – jako špatné domluvení začátku průvodu od Lípy svobody, také neúplná účast členů sboru, ale za největší chybu pokládám, že nebyla před vystoupením zkouška. Mám za to, že u státní hymny zkouška je nezbytná, zvláště, když se vystupuje venku.  Koncem května jsme zakončili zkouškové období před prázdninovým oddechem pěkným zájezdem s rodinnými příslušníky na jižní Moravu.   V říjnu jsme zahájili nové údobí zkoušek. 

7. listopadu jsme účinkovali při oslavách Velké říjnové revoluce v pěkném prostředí kinosálu v Zašové. Tady byly uvedeny tyto písně: Stojí zahrádečka, Dolina, dolina, Veje vietor, Je moje země, Píseň míru, Miluji život, Aká si mi krásná. I když tato slavnostní schůze měla velice slabou účast, byli jsme odměněni pozorným obecenstvem pěkným potleskem.

Ve dnech 21. a 22. prosince 1983 byla opět před vyprodaným sálem Klubu pracujících ve Valašském Meziříčí již po čtvrté přednesena Vánoční mše Jana Jakuba Ryby, spolu s mužským sborem BESEDA z Valašského Meziříčí a Valašskými učitelkami ze Vsetína. Místo tragicky zesnulého Vladimíra Turka, dirigoval tuto mši p. Juřík. Ve vánoční svátky u nás ve Veselé byla také přednesena našim sborem tato slavná Rybova mše. Díky dobrým a obětavým přespolním hudebníkům, byl letošní přednes velice kvalitní. Toto by byla naše činnost v kostele za rok 1983.

Letošní rok je Rokem české hudby. V této souvislosti jsme započali s nacvičováním Smetanovy České písně, kterou jsme měli přednést spolu s mužským sborem BESEDA z Valašského Meziříčí a Valašskými učitelkami ze Vsetína v květnu 1984. Tato skladba je velice náročná! Chtělo to velice disciplinovaný přístup všech členů sboru k nacvičování a jistě i zhustit zkoušky. Bohužel ne všichni členové sboru cítí tuto odpovědnost, zkoušky nebývají plně obsazeny, tak jak tato velice těžká skladba vyžaduje, proto nacvičování bylo zrušeno. Tím pádem se samozřejmě oslav Roku české hudby nezúčastníme. Toto by bylo asi tak k započatému roku 1984“.

Tyto poznámky mi darovala paní Ludmila Piskláková. Když jsem s autorkou těchto poznámek hovořila po letošních vánocích, řekla mi, že všechno – večerní mše zpívaná na Štědrý den a pak první svátek vánoční ve veselském kostele a také vánoční koncert v Zašové v kostele Navštívení Panny Marie 25.12.2017 Jan Jakub Ryba Česká mše vánoční – že všechno bylo nádherné, a že je ráda, že vše pokračuje. ?!

Na tomto koncertu totiž za účasti hudebníků orchestru opery Národního divadla Moravskoslezského s jeho sólisty Veronikou Holbovou (soprán), Annou Nitrovou (alt), Petrem Němcem (tenor), Romanem Vlkovičem (bas) a pod taktovkou dirigenta Adama Sedlického také zpíval Zašovský chrámový sbor pod vedením sbormistra Petra Borovičky a veselský chrámový sbor pod vedením sbormistra Štěpána Macha.

Pavel Trčka mi slíbil, že zkusí zajistit, aby z tohoto koncertu byl pořízen videozáznam, aby si jej mohli zájemci poslechnout. Oba jsme totiž už před začátkem koncertu tušili, že půjde o zajímavý kulturní zážitek. Možnost shlédnutí koncertu by tedy měla být v příloze tohoto článku.      Jarmila Kubrická

PS: v tuto chvíli jsou k dispozici jen fotografie Svatopluka Nepaly, které najdete zde.  Až bude zpracován záznam, tak ho zde z radostí doplním … Pavel Trčka


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace