Panna Maria Zašovská – obec Štáblovice

Panna Maria Zašovská – obec Štáblovice

S potěšením zde uveřejňuji zajímavý článek Jiřího Šimčíka z jeho cesty do Štáblovic – a co tam zjistit? To se dozvíte krátce zde a časem v připravované brožuře „Zašovská Panna Maria – výskyt zobrazení – dosah kultu“.

„….. v pravé části je přítomen klečící rytíř, u jehož nohou můžeme spatřit erb, ve kterém je znak ve tvaru velkého tiskacího písmene „T“….“

„….. rytíř zde klečí a vedle něho je erb Korniců. Žádný neví, jak ten obraz v majetek zdejších baronů Korniců přišel….“

Obec Štáblovice byla založena za olomouckého biskupa Bruna ze Schaunbergu v letech 1245–1281. První písemná zmínka pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství. Kdo z leníků vystavěl ve Štáblovicích první tvrzené sídlo a kdy se tak stalo, nevíme. Z historických průzkumů předpokládáme, že staviteli tvrze mohli být páni z Kovalovic, kteří Štáblovice drželi mezi lety 1460–1515. Tvrz je poprvé zmíněna v roce 1528 v souvislosti s nabytím štáblovického léna Pavlem, Hynkem a Václavem ze Žďáru. Koncem 16. století byla provedena přestavba na renesanční zámek Kašparem Rotmberkemz Ketře. Prodloužení křídel a vznik dvorního traktu prováděli už noví držitelé objektu – svobodní páni Sobkové z Kornic. Sobkové z Kornic si udrželi léno až do konce druhé světové války. Po jejím konci byl poslední majitel velkostatku Viktor Sobek z Kornic odsunut do Bavorska. 
Malířská kopie obrazu Panny Marie Zašovské se nacházela také v zámecké kapli ve Štáblovicích u Opavy. Dnes dílo již neexistuje, protože zámek byl za druhé světové války silně poškozen a velká část zámeckého zařízení byla poničena nebo se ztratila. Zřejmě jediná zmínka o podobě obrazu se nám zachovala v knize místopisce Adolfa Bayera. Popisuje zde korespondenci z roku 1884 mezi bývalým veselským farářem Pruckem a farářem ze Zašové.
 Štáblovický obraz tedy zůstává záhadou. Hmotně již neexistuje a nezachovaly se nám k němu žádné historické prameny. Obraz mohl být dělaný podle nějaké tehdy již známé rytiny. Jak se obraz dostal do Štáblovic, neříká ani dochovaný inventář. Zda mohl být vlastníkem obrazu rod Sobků z Kornic, zůstává další otevřenou otázkou už vzhledem k tomu, o jak rozvětvený rod šlo.

Po 2. světové válce zámek rychle chátral. Veškeré pozdější úpravy se soustředily pouze na účelové a kulturní využití. Zámek byl v 90. letech 20. století zprivatizován. V roce 2000 jej koupil místní kontroverzní podnikatel Kamil Kolek, který si zde zbudoval své rezidenční místo, které obývá. Od jara do podzimu roku 2002 se zde prováděl archeologický výzkum. Po kompletní rekonstrukci zámku se obraz Zašovské Panny Marie vrátil aspoň na fasádu zámku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zámek Štáblovice – Průčelí s obrazem

                   

Zamek - detail

Zámek Štáblovice – Detail obrazu

 Jiří Šimčík – z připravované brožury „Zašovská Panna Maria – výskyt zobrazení – dosah kultu“ (kráceno)


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace