NEMOCNIČNÍ BUDOVA PRO MRZÁČKY PŘI ÚSTAVĚ SV. JOSEFA V ZAŠOVÉ

NEMOCNIČNÍ BUDOVA PRO MRZÁČKY PŘI ÚSTAVĚ SV. JOSEFA V ZAŠOVÉ

V Zašové se svého času děly věci – v meziválečném období zde byl například plánován komplex pro postižené, neboli mrzáčky, jak se v té době normálně říkalo … více v článku Jirky Šimčíka.

Před časem se na těchto stránkách objevil článek o Mons. ThDr. Janu Stavělovi, biskupovi olomouckém. Tento velký podporovatel křesťanské Charity, se zasloužil o vznik ústavu pro katolické dívky v Zašové. Koupil pro účel tohoto ústavu zrušený klášter trinitářů.

A nezůstalo jen u tohoto objektu. Za života biskupa Jana Stavěla byla na klášterní zahradě plánována stavba NEMOCNIČNÍ BUDOVY PRO MRZÁČKY. Projekt je datován rokem 1927.

Tato honosná stavba měla stát přibližně na místě před časem nově postavených objektů Ústavu sociální péče (u bytovek). Jednalo se o dvoupodlažní, plně podsklepený objekt s půdním prostorem.

V přízemí byly situovány ordinace, ošetřovny, pokoje pro mrzáčky, pokoje isolace, kanceláře, jídelna s kuchyní a sociální zázemí.

V patře byly navrženy dílny (pracovny pro chovance), ložnice, učebny a koupelny.

Suterén měl sloužit jako technické zázemí objektu (sklady potravin, uhelna, prádelna, žehlírna, mandlovna). V suterénu byl taky navržen byt pro správce objektu.

Na svou dobu byl objekt navržen velice moderně. Objekt měl mít centrální vytápění, samostatnou studnu s rozvodem vody do koupelen i oddělenou kanalizaci svedenou do centrální jímky.

Z realizace tohoto objektu sešlo pravděpodobně proto, že byl v době příprav této stavby biskup Stavěl povolán do Olomouce a spoluzakladatelka a ředitelka ústavu s. Růžena Staňková by na akci takového rozsahu asi sama nestačila.

Projekt včetně rozpočtu byl dílem místního stavitele a projektanta pana Františka Vlčka. Pan Vlček byl vyhledávaným stavitelem, mistrem svého oboru. Podílel se i na mnoha významných stavbách v Zašové a okolí m.j. Hasičská zbrojnice v Zašové. Žil na pasekách v lokalitě Pod Hájem, jeho syn byl rovněž stavitel.

Pokud by se tento objekt tehdy podařilo realizovat, byl by jistě dnes chloubou obce Zašová.


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalbMiniatury
Prezentace