Jak šťastné či nešťastné byly osmičky v historii Zašové?

Jak šťastné či nešťastné byly osmičky v historii Zašové?

Ohlédnutí za osmičkovými roky v Zašové z pera Richarda Sobotky …

Roku 1628 byla zašovská fara pro nedostatek katolických kněží podřízena faráři meziříčskému, od roku 1666 faráři rožnovskému. Roku 1728 byl klášter osazen mnichy trinitáři a roku 1768 byly na kostele dostavěny věže.
Roku 1848 sužovala Zašovou cholera, sklátila také kaplana Ant. Koukala.
Roku 1878 se zázračně uzdravil roční syn Františky Blažkové z Rožnova, který trpěl souchotinami. Když selhala lékařská pomoc, omývala matka dítě vodou ze Stračky, v několika dnech byl chlapec zdráv.
Roku 1898 založil Rudolf Schlattauer v prostorách zašovského kláštera výrobu gobelínů, ta byla po deseti letech přemístěna do Valašského Meziříčí, kde jako Moravská gobelínová manufaktura existuje podnes.
Roku 1908 byla konaná hrubá pouť na oslavu padesátiletého kněžského jubilea papeže Pia X. a šedesátého výročí vlády cís. Františka Josefa II. Zúčastnilo se jí přes 5000 cizích poutníků a asi 15 kněží.
Dne 28. října 1918 byla prohlášena samostatnost Československého státu. V Zašové událost oslavili 3. listopadu hody a průvodem z Obecního hostince do kostela.
Roku 1928 byl na starém hřbitově posvěcený pomník padlých vojínů, téhož roku zahájen v budově Sokolovny provoz kina.
Roku 1938 byla 3. září vyhlášena všeobecná mobilizace. V Zašové narukovalo asi 30 mužů. Vojín školník Hub Alois za transportu ve vlaku zešílel. V důsledku potupné mnichovské dohody (29. 9. 1938) se vojáci vrátili domů, následovalo šest válečných let.
Roku 1948 ustavili v Zašové komunisté Akční výbor, který odvolal předsedu MNV i většinu těch, kteří se radostně nepřihlásili k tzv. Únorovému vítězství pracujícího lidu. Následovala likvidace spolků, sdružení i soukromého podnikání. Dne 27. 5. 1948 měl zašovský farář předat soupis církevní půdy za účelem jejího přidělení zemědělcům, jednání bezvýsledně pokračovalo v září kdy farář prohlásil, že jako správce není oprávněn nic prodávat. Toho roku byla dostavěna dvoubytová budova pro učitele.
O přelomovém roku 1968 není v zašovské historii mnoho záznamů. Byl proveden nátěr střechy kostela fermežovou barvou. Ve farní kuchyni zbořen prasklý kachlový sporák a postaven nový moderní.
Rok 1978 se přihlásil sněhovou vichřicí, která zasypala Radhošť závějemi a přerušila telefonní spojení. Při silvestrovské zábavě v noci z 31. 12. 1977 na 1. 1. 1978 účinkovali Borovičkovi hudebníci na Libušíně, sněhem uvězněni tam byli nuceni zůstat až do večera 1. ledna, takže nemohli účinkovat při novoroční mši v Zašové.
Roku 1978 k běžným starostem patřila oprava erbu Žerotínů, zahájení stavby budovy mateřské školy a pětibytového domu pro učitele.
Roku 1988 byla provedena rekonstrukce mostu uprostřed obce a zahájena stavba budovy tenisového centra.
Nejdůležitější událostí roku 1998 byly obecní volby, v Zašové zvítězila ČSSD. Toho roku byl obnoven pomník TGM a upraven okolní parčík.
Nejdůležitější událostí roku 2018 budou říjnové volby do zastupitelstev obcí České republiky.
sb

Založení výroby gobelínů v Zašové roku 1898 byl významným v počinem v historii českého gobelínářství.

 


Vyhledat

Rubriky

Výběr fotoalb


Miniatury
Prezentace